Notiser

Magi eller tilfeldigheter?

FrP-politiker Thorvald Aspenes frykter at han har blitt gandet, og ettersom mange mener tro kan flytte fjell har FrP-politikeren etter lite problem. Finnmark Dagblad har mer om den litt spesielle politiske saken.

Ganding, av og til skrevet ganning, er en avledning av et gammelt nordisk ord som særlig fra 1500-tallet, og særlig i nordafjelsk folketro, er blitt brukt om trolldomskunster og tryllemidler knyttet til finner og samer. «Å gande» eller «å sette gand» vil i dagens tradisjon si å utøve trolldom, nemlig med å kaste vondt over folk, helt abstrakt, ifølge Wikipedia.

Sist skribenten hørte om ganding var da Hammerfest Fotballklubb opplevde «trolldommen». Etter ganning vant ikke laget en eneste kamp, noe blant annet Dagbladet omtalte.

Trolig tilfeldigheter, men mye av samfunnet er basert på overtro. Fra statskirke til en prinsesse som prater og skriver om engler. Liberalister forsvarer trosfriheten og retten til å tro på det snodige.

Mest lest

Arrangementer