Ukategorisert

Spennende prinsipielle debatter om vedtekter

Allerede om Venstres vedtekter kan det bli spennende debatter på landsmøtet.

Landsmøtepapirene er lagt ut på nett. I dokumentet er det gode forslag til vedtektsendringer i Venstre.

§ 1. FORMÅL har følgende ordlyd i vedtektene:
«Venstre har til formål å samle kvinner og menn med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet, samt gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer».

Erlend K. Schjelderup og St. Hanshaugen Venstre vil ha bort ordene kvinner og menn, og ønsker at partiet heller skal bruke personer. Naturlig nok ettersom kvinner og menn kan være diskriminerende for blant annet transseksuelle.

Under § 3. ORGANISASJON ønsker Unge Venstre å fjerne setningen om at begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Venstres styrer, utvalg og komitéer. Kjønnskvotering gjør seg dårlig i et liberalt parti, noe Unge Venstre helt korrekt påpeker i forslaget.

Om nevnte forslag får flertall på landsmøtet er mer usikkert. Landsstyret har avvist forslagene. Venstre har landsmøte helgen 13. til 15. april.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Jeg synes faktisk at ordet «personer» i forslaget til ny § 1 også er diskriminerende. Jeg er ingen person, jeg er et menneske – og det er noe ganske annet. Men heller ikke ordet «menneske» kan brukes. Hva med folk som er overbevist om at de er noe annet, for eksempel en frosk. Hvis jeg skulle være overbevist om at jeg er en frosk, har jeg da ikke adgang til partiet Venstre? Men kan «individ» brukes? Neppe! Individ er jo et ord som tradisjonelt sett brukes om enkeltmennesker. Hva med de som har spaltet personlighet? Skal de være utelukket fra… Read more »

Gullstandard
10 years ago

Spaltede personligheter har alltid hatt tilgang til Venstre, så mye er sikkert.

IvarE
IvarE
10 years ago

Ekte liberalister som er lei av svulstig ordbruk og kjekling om uvesentlige detaljer (som kvinne/mann/crash-test-dummy problematikk) og hypotetiske tuppen-og-lillemor diskusjoner inviteres til å gi sin stemme til DLF ved neste valg.
http://stemdlf.no/

Fra arkivet