Ukategorisert

Spennende prinsipielle debatter om vedtekter

Allerede om Venstres vedtekter kan det bli spennende debatter på landsmøtet.

Landsmøtepapirene er lagt ut på nett. I dokumentet er det gode forslag til vedtektsendringer i Venstre.

§ 1. FORMÅL har følgende ordlyd i vedtektene:
«Venstre har til formål å samle kvinner og menn med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet, samt gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer».

Erlend K. Schjelderup og St. Hanshaugen Venstre vil ha bort ordene kvinner og menn, og ønsker at partiet heller skal bruke personer. Naturlig nok ettersom kvinner og menn kan være diskriminerende for blant annet transseksuelle.

Under § 3. ORGANISASJON ønsker Unge Venstre å fjerne setningen om at begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Venstres styrer, utvalg og komitéer. Kjønnskvotering gjør seg dårlig i et liberalt parti, noe Unge Venstre helt korrekt påpeker i forslaget.

Om nevnte forslag får flertall på landsmøtet er mer usikkert. Landsstyret har avvist forslagene. Venstre har landsmøte helgen 13. til 15. april.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer