Ukategorisert

Historisk i FpU

Fremskrittspartiets Ungdom går inn for å legalisere blant annet cannabis. En uryddig debatt endte med ja i voteringen.

I manifestdebatten var det desidert flest innlegg fra talerstolen om narkotika. Debatten bestod av hummer og kanari, men det endte med ja og stor applaus fra salen.

FpU tar etter Unge Venstre som vedtok legalisering for noen år siden. Prosessen i Venstre har vært så fruktbar at mange i moderpartiet nå er på linje med ungdomspartiet. Måtte det samme skje i FrP!

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rune
10 years ago

Facebook likte visst ikke at linken til denne artikkelen ble lagt ut på Facebook.

Fikk advarsel om at innholdet var usikkert, men det var kanskje ment «etter» at man har inntatt disse ulovlige varene det snakkes om? 😉 For da er man jo ikke helt ved sine fulle fem (eller kanskje nettopp det?).

Pleym
Pleym
10 years ago

Det tok 22 år fra temaene legaliser og avkriminalisering første gang kom opp på et FpU-landsmøtet, til et norsk forsiktig standpunkt ble vedtatt.

Og «drept» samme dag av moderpartiet. Jeg går ut fra at Stalinparagrafen fortsatt finnes?

smackabout
smackabout
10 years ago

Legalisering er feil vei å gå. Bedre å de-kriminalisere.

Pleym
Pleym
10 years ago

Det er ihvertfall to nokså ulike argumentasjonsrekker for de to ulike løsningene.

Anonym
Anonym
10 years ago

Å dekriminalisere vil gjøre hverdagen for mange mer human og gi en god del mindre stigmatisering.

Men det er fortsatt å abdisere markedet til kriminelle som kan og vil reinvestere pengene i ekte kriminalitet.

Det er også å frasi seg muligheten til reguleringer av hvilke rusmidler som kan distribueres, hvordan de distrubueres, innhold, styrkegrad, åpningstider, skattelegging o.l. Kun ved legalisering får man alle fordelene og minimalt med ulemper. I tillegg er brukere til en viss grad fortsatt rettsløse i forhold til f.eks. urent stoff og forskjellige former for diskriminering. Mulighetene for å velge trygge, svake og sunnere varianter blir begrenset.

Fra arkivet