Ukategorisert

Narkotikadebatt i SV

Kim-André Åsheim, leder i St. Hanshaugen SV, har sendt inn et forslag om ny narkotikapolitikk.

Forslaget er sendt til nettstedet Gi SV beskjed:
«SV må utarbeide en ny human narkotikapolitikk, hvor også avkriminalisering og legalisering av i dag forbudte stoffer blir vurdert. I sammenheng med at ressurser vris over fra håndhevelse av forbud til behandling, kan partiet også skissere opp visjoner for behandlingstilbud og skadereduserende tiltak. Det internasjonale perspektivet og erfaringene fra den pågående krigen mot narkotika må også tas med. Her har både Stoltenbergutvalget og Global Commission on Drug Policy bidratt med viktige innspill».

Gi SV beskjed er et nettsted som er etablert for å invitere personer til å komme med forslag for å gjøre Norge og verden bedre, ifølge omtalen av nettstedet. Det blir lovet at forslagene blir lest.

Mest lest

Arrangementer