Ukategorisert

Mener offeret har skyld

Én av fire mener voldtektsofre delvis har skyld for overgrepet. Samtidig opplever ofrene stor grad av skam, og mange sliter tungt. Det viser en undersøkelse fra Dixi ressurssenter.

Tallene sjokkerer. Først og fremst fordi de ligner på gamle tall. Det betyr at årene går, men mennesker lærer mindre enn vi bør gjøre.

25. april 2007 skrev Liberalerens Per Aage Pleym Christensen artikkelen Voldtekt – kvinners egen skyld? Den er dessverre like aktuell i dag.

— For meg representerer all vold et problem. Individets integritet er ukrenkelig. Vold representerer krenkelse av individet. Vold kan forklares, unnskyldes og bagatelliseres. Vold i helgene kan skyldes alkohol og dårlig dømmekraft. Hva skyldes vold mot kvinner? Den voldelige mannens behov for å understreke, demonstrere – eller gjenvinne – sin makt? Bruk av vold viser ihvertfall mangel på respekt for den som blir utsatt for vold. Ingen skal behøve å bli utsatt for vold, skriver Pleym Christensen i artikkelen.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
10 years ago

«For meg representerer all vold et problem.»

Undersøkelsen handler om voldtekt, ikke vold.

Konrad
10 years ago

Problemet med debatt om dette temaet er at man tar for gitt hva som er voldtekt. Det blir veldig enkelt dersom man ser for seg overfall i en mørk park. Men de fleste voldtektene er ikke slik. Sex er kommunikasjon, og kommunikasjon er full av tvil, tvedtydighet og misforståelser – alkohol sent på natt gjør ikke saken bedre. Det finnes gråsoner der det uklart hva som har skjedd, hva ble sagt, hva ble tenkt, hva ble hintet og signalisert, hva er en invitasjon til noe mer, hva er det ikke.

norskgoy
10 years ago

Patriarkattenkningen har kommet til liberaleren også ja.

Anon05
Anon05
10 years ago

Det er voldtekt viss person A sier nei/stop eller prøver å skyve bort person B, og person B fortsetter.

De noe tingene du peker til konrad har med hvor vanskelig det er å bevise at en voltekt skjedde.
Spesielt da man lar tvilen komme den anklagde til gode.

Pleym
Pleym
10 years ago

Voldtekt kan efter min mening komme under definisjonen av vold. Man krenker et annet individ, fysisk.

Jeg vet ikke helt hva du mener, norskgøy, så du må nesten utdype.

Kvinner som vil anmelde en voldtekt må tas på alvor av politiet. Men det er efterforskningen som må vise om det er grunnlag for å reise tilale mot påstått gjerningsmann.

Problemet med dagens voldtektsdebatt er at det gjis inntrykk av at voldtekt = overfallsvoldtekt i en mørk gate etc.

Mange voldtekter skjer i tilknytning til fest, der offer og gjerningsmann kjenner hverandre. Problemet er at disse voldtektene er vanskelige å bevise.

norskgoy
10 years ago

Den «normale» voldtekter er som Konrad beskriver. To personer som har vidt forskjellig syn på hva som har skjedd. Selv om begge var med på det. Det er ikke uten grunn at ønsket om bevisbyrden i voldtektssaker skal senkes fra påtalemyndighetens side, fra den vanlige «uten tvil» til «skjellig grunn til å tro». Den automatiske troen på at kvinnen prater sant er det jeg mener med patriarkattenkning. Litt som troen på at vold i familier er noe mannen har enerett på. Selv om man vet utmerket godt at volden som oftest går begge veier. Den totale iveren til å tro… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Voldtekt er sex uten samtykke.

Om «begge var med på det» er det ikke voldtekt.

Poenget med voldtekt er at den ene parten mener det skjedde uten samtykke.

Naturligvis skal det være krav til bevisførsel også i voldtektssaker. Deri ligger utfordringen når voldtekt skjer på fest etc. – og ikke er ren overfallsvoldtekt. Problemet ved såkalt date-rape er at de konkrete bevisene ofte mangler. Da kan man ikke bli overrasket over at saker henlegges eller den som er anklaget blir frifunnet. Det handler ikke om å tro, det handler om bevis.

norskgoy
10 years ago

Og da tror du at de angivelige voldtekter som ikke kan bevises ikke brukes i statistikken lengre?

Konrad
10 years ago

Pleym: «Voldtekt er sex uten samtykke. Om “begge var med på det” er det ikke voldtekt. Poenget med voldtekt er at den ene parten mener det skjedde uten samtykke. Du skriver at bevis er vanskelig på «date-rape» og nachspielvoldtekt. Det er naturligvis riktig. Voldtektsanklage er alvorlig og bevisene må være like gode som i andre straffesaker. Helt enig. Men denne diskusjonen handler om mye mer. Man må ikke bare ha bevis som kan felle påstått gjerningsmannen, men det er også spørsmål noe straffbart overhode har skjedd. Var det samtykke? Oppfatningen hos de to personene (som regel 2) involvert kan være… Read more »

Fra arkivet