Ukategorisert

«Antifascister» med fascistiske metoder

I helgen hadde nasjonalister tillyst demonstrasjon i Danmarks nest største by, Århus. Såkalte antifascister fra nær og fjern ble tiltrukket av nasjonalistene som fluer til en dynge avføring.

Liberalerens lesere får tilgi det sproglige bildet. Grunnen til at jeg skriver artikkelen er en smule debatt på Facebook. Jeg la ut en kommentar på Rødt-politiker Ronny Kjelsbergs profil: «Ikke rart de ikke tør benytte seg av ytringsfriheten, hvis de såkalte «antifascistene» brøler at disse skal «hakkes til medister».»

Utgangspunktet til Kjelsberg var at det møtte opp ca 75 nasjonalister (min betegnelse), og flere tusen motdemonstranter.

I en senere kommentar utdypet jeg mitt prinsipielle syn: For meg er ytringsfrihet og fravær av vold som virkemiddel i politisk debatt begge deler like grunnleggende i et fritt samfunn. Å nekte noen ytringsfrihet og å bruke vold mot meningsmotstandere er kjennetegn på et fascistisk, ufritt samfunn. Å kalle seg antifascister men bruke fascistiske metoder vitner ikke om stor ideologisk innsikt. Snarere tvert imot.

Man trenger ikke dra til Århus for å se at de såkalte antifascistene ikke respekterer andres ytringsfrihet. Det var en gjenganger i gatebildet i Oslo på 1990-tallet.

Politiet hadde sperringer mellom de to gruppene. Ifølge rapporter i media var det motdemonstrantene som ville ta seg gjennom politiets sperringer, og «ta» nasjonalistene. Men begge parter kunne altså demonstrert samtidig i Århus, om de hadde respektert at politiet holdt dem adskilt. Men for antinasjonalistene var tydeligvis ikke målet å gi uttrykk for sine meninger, men å hindre nasjonalistene i å benytte sin ytringsfrihet.

Og min avsluttende kommentar var: Jeg er helt enig i at disse nasjonalistene bruker vold, og at de er udemokratiske. Bare synd at de som konfronterer dem opptrer like udemokratiske. Å konfrontere dem betyr å ikke bruke deres metoder – men istedet hylle det frie samfunnet, ytringsfriheten, mangfoldet. Å skape oppslutning rundt slike verdier vaksinerer mot nasjonalistenes budskap.

Nasjonalistene og antinasjonalistene er to grupper som begge bruker vold. Sistnevnte er best til å mobilisere, og derfor blir styrkeforholdet dem imellom like skjevt på gaten som det sannsynligvis også er i virkeligheten. Men svaret på utfordringen fra nasjonalistene er ikke å bruke vold, eller hindre dem i å benytte sin ytringsfrihet. Svaret ligger i et velfungerende flerkulturelt samfunn der sentrale verdier er ytringsfrihet, demokrati, menneskerettigheter og mangfold. Å bruke vold gir nasjonalistenes hatideologi og fiendebilder bare mer næring. Og det er vel ikke meningen?

Mest lest

Arrangementer