Ukategorisert

«Antifascister» med fascistiske metoder

I helgen hadde nasjonalister tillyst demonstrasjon i Danmarks nest største by, Århus. Såkalte antifascister fra nær og fjern ble tiltrukket av nasjonalistene som fluer til en dynge avføring.

Liberalerens lesere får tilgi det sproglige bildet. Grunnen til at jeg skriver artikkelen er en smule debatt på Facebook. Jeg la ut en kommentar på Rødt-politiker Ronny Kjelsbergs profil: «Ikke rart de ikke tør benytte seg av ytringsfriheten, hvis de såkalte «antifascistene» brøler at disse skal «hakkes til medister».»

Utgangspunktet til Kjelsberg var at det møtte opp ca 75 nasjonalister (min betegnelse), og flere tusen motdemonstranter.

I en senere kommentar utdypet jeg mitt prinsipielle syn: For meg er ytringsfrihet og fravær av vold som virkemiddel i politisk debatt begge deler like grunnleggende i et fritt samfunn. Å nekte noen ytringsfrihet og å bruke vold mot meningsmotstandere er kjennetegn på et fascistisk, ufritt samfunn. Å kalle seg antifascister men bruke fascistiske metoder vitner ikke om stor ideologisk innsikt. Snarere tvert imot.

Man trenger ikke dra til Århus for å se at de såkalte antifascistene ikke respekterer andres ytringsfrihet. Det var en gjenganger i gatebildet i Oslo på 1990-tallet.

Politiet hadde sperringer mellom de to gruppene. Ifølge rapporter i media var det motdemonstrantene som ville ta seg gjennom politiets sperringer, og «ta» nasjonalistene. Men begge parter kunne altså demonstrert samtidig i Århus, om de hadde respektert at politiet holdt dem adskilt. Men for antinasjonalistene var tydeligvis ikke målet å gi uttrykk for sine meninger, men å hindre nasjonalistene i å benytte sin ytringsfrihet.

Og min avsluttende kommentar var: Jeg er helt enig i at disse nasjonalistene bruker vold, og at de er udemokratiske. Bare synd at de som konfronterer dem opptrer like udemokratiske. Å konfrontere dem betyr å ikke bruke deres metoder – men istedet hylle det frie samfunnet, ytringsfriheten, mangfoldet. Å skape oppslutning rundt slike verdier vaksinerer mot nasjonalistenes budskap.

Nasjonalistene og antinasjonalistene er to grupper som begge bruker vold. Sistnevnte er best til å mobilisere, og derfor blir styrkeforholdet dem imellom like skjevt på gaten som det sannsynligvis også er i virkeligheten. Men svaret på utfordringen fra nasjonalistene er ikke å bruke vold, eller hindre dem i å benytte sin ytringsfrihet. Svaret ligger i et velfungerende flerkulturelt samfunn der sentrale verdier er ytringsfrihet, demokrati, menneskerettigheter og mangfold. Å bruke vold gir nasjonalistenes hatideologi og fiendebilder bare mer næring. Og det er vel ikke meningen?

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
2J (@2reJohnsen)
10 years ago

Hør hør!

Dessverre er de av en slik karakter at målet helliger middelet, iallefall i sin egen verden.

Gullstandard
10 years ago

Jo, det er mye som tyder på at det faktisk er meningen. Statstøtten skal jo ha en unnskyldning.

Konrad
10 years ago

Jeg er helt enig i kritikken av voldelige metoder og voldelig retorikk. Jeg mener også at denne gangen var motdemonstrantene (antifascister/antirasister) som tapte troverdighet. I forkant skrev jeg selv av militante (diverse «Defence Leagues») demonstrerer mot det de mener er militante (islam/muslimer generelt). Det pussige er at karakteristikken passer best på motdemonstrantene.

Men jeg er ikke enig med Pleym når dette karakteriseres som «fascistiske metoder». Militante, voldelige metoder er ikke spesifikt fascistisk selv om fascistene tradisjonelt sværmer for uniformer, militære, maskulinitet etc. Fascisme er en autoritær, anti-moderne og nasjonalistisk ideologi.

Andy
Andy
10 years ago

For det første er vel bare et mindretall av de såkalte «antirasistene» noe videre politisk engasjert. For svært mange av dem blir «saka» bare en unnskyldning for pøbelstreker. Det gir både maktfølelse og anonym trygghet og ansvarsfraskrivelse å føle at man opptrer som en del av en mobb. For det andre kom det vel for en dag i forbindelse med opprullingen av SOS rasisme at de var aktivt med på å danne «facistiske» miljøer her i landet. For har man intet fiendebilde så må man skape et. For å få følgere. For å få statsstøtte. «Antirassene» sitter igjen med stadig… Read more »

Konrad
10 years ago

Pleym: Bruk av vold og undertrykkelse av ytringsfrihet er ikke spesifikt fascistisk (selv om det inngår i pakken), så sant du da ikke har et så bredt og altomfattende fascisme-begrep at det omfatter alle autoritære og militante/voldelige bevegelser. Det var mitt poeng.

Ronny
10 years ago

Dessverre er det slik at det blant 4000 demonstranter finnes et bittelite mindretall som vil ha bråk. Blant høyreekstremistene er bråk innplantet i ideologien.

Dessverre forer både du og mye av media disse med oppmerksomhet gjennom å fokusere på nettopp disse, og ikke på de 4000 fredlige demonstrantene som utnummererte ekstremistene med over 20:1. Et fokus på det vil både være riktigere, og ta bort oppmerksomheten fra de som ønsker seg det, men som vi kanskje ikke ønsker skal få det.

Gullstandard
10 years ago

Jeg har hørt om dette «lille mindretallet» i minst 30 år, men hver forb.. gang så kommer det visst som en stor overraskelse på arrangørene om at et slikt mindretall finnes, og at de oppfører seg som SA. Jeg tror egentlig ikke på at det store flertallet tar så veldig avstand.

Pleym
Pleym
10 years ago

Ronny, jeg er enig i at i de demonstrasjoner som er resultat av bred mobilisering er det voldelige innslaget hverken stort eller representativt. Dessverre dominerer de dagsorden. Delvis fordi media fokuserer på dem – men også fordi de fredelige demonstrantene ikke makter å trekke en grense ved volden. Hadde det store flertallet av demonstranter trukket seg unna de voldelige elementene – eller bedt dem holde seg borte – og vært konsekvente på dette, så ville ikke mediedekningen vært så dominert av det voldelige innslaget. Jeg har vært tilstede på mange demonstrasjoner i Oslo de siste 20 årene, og vet at… Read more »

Andy
Andy
10 years ago

Pleym:
Men så var det da, som Gullstandard skriver, et spørsmål om «det store flertall» egentlig er interessert i å ta den nødvendige avstand.
For om demonstrasjonen, uansett hva man nå kaller den, går fredelig for seg, så får den ikke pressedekning. Og uten oppmerksomhet – hva er vitsen?
Jeg er faktisk så kynisk at jeg tror det store flertall av «antirassene» aksepterer og bifaller voldsbruken. Det er den mange av dem, også blandt de som ikke er voldelige selv, er der for.

2J (@2reJohnsen)
10 years ago

@Andy «For om demonstrasjonen, uansett hva man nå kaller den, går fredelig for seg, så får den ikke pressedekning. Og uten oppmerksomhet – hva er vitsen?» Så uten mediedekning og nasjonal oppmerksomhet er det ikke verdt å demonstrere? Og her trodde jeg at folk faktisk demonstrerte for å markere sin støtte/avsky for/mot noe, ikke for å bli sett og få satt -sin- agenda på dagsorden. Og «det store flertallet» bryr seg ikke i så altfor stor grad. Sålenge motstanderne blir kneblet er de fleste anti-rasister stort sett fornøyd (iallefall slik de fremstår for meg). De fleste vil nok slå seg… Read more »

Konrad
10 years ago

Andy:
«Jeg er faktisk så kynisk at jeg tror det store flertall av “antirassene” aksepterer og bifaller voldsbruken.»

Dette er vel bare spekulasjon?

Gullstandard
10 years ago

Det er ikke spekulasjon, men en teori man kommer frem til vedå observere deres adferd.
Når SVs leder og Oslos biskop ikke kvier seg for å gå i tog sammen med nazister og islamister mot Israels ambassade, må man anta at de er inneforstått med setting og de følgende det ville få.
Det var fiint lite snakk om ekkokammer og ytringsansvar der igården, og den nærliggende konklusjonen er hykleri.

Ronny
10 years ago

«Gullstandard» er ute på konspirasjonsteori-spekulasjoner ser jeg. Det blir for useriøst. Så er det forøvrig absolutt ikke slik at alle demoer utarter til vold, og det er heller ikke slik at arrangører har noen mulighet til å hindre de som vil lage bråk fra å gjøre det.Til sist finnes det gråsoner her som man ikke skal bilegge så enkelt. De fleste aksepterer ikke vold i noen annen form enn selvforsvar eller forsvar av andre. Likevel havner enkelte i konfrontasjon med høyreekstreme i en situasjon hvor de tyr til nettopp vold. Det er langt fra gitt at årsaken til det er… Read more »

Andy
Andy
10 years ago

:
Jaaaaa, hver gang det blir bråk er det de fæle høyreekstreme (hele håndfullen av dem) som startet alt bråket, da de kastet stein og flasker på hordene som måtte beskyttes av opprørspolitiet.

Si meg, har du selv observert ett eneste ett av disse «treffene» eller hva vi nå skal kalle dem?
Eller sitter du bare og dikter eventyr på gutterommet?

Fra arkivet