Ukategorisert

Falklandskrigen: Diktatur mot kolonimakt

Idag er det 30 år siden Falklandskrigen ble innledet, med Argentinas overfall på Falklandsøyene. Efter 74 dager var det slutt. Både på krigen, okkupasjonen – og snart på militærdiktaturet i Argentina.

Falklandsøyene, på spansk kalt Las Malvinas, er en forblåst øygruppe litt nord for Sydpolkontinentet, og et godt stykke øst for kysten av Syd-Amerika. Så langt unna at de ikke kan sies å tilhøre den argentiske kontinentalsokkelen. Øyenes historie viser at innbyggerne i det som idag er Argentina ikke var så veldig opptatt av øyene mens de sloss for sin uavhengighet fra Spania (i tiden under og efter Napoleonskrigene). Men kampen mellom Spania og England om herredømme over øygruppen er videreført av Argentina og Storbritannia. Storbritannia har kontrollert øyene siden 1833, og det finnes få spor av kolonisering fra tiden før europeerne kom til Syd-Amerika.

På den annen side er det britene som har kolonisert og utviklet øygruppen i snart 200 år, og med unntak av Falklandskrigen har ikke Argentina gjort alvorlige forsøk eller hatt særlig hell med seg. Det er dermed ikke til å undres over at befolkningen på øygruppen domineres av folk av britisk herkomst, og at disse foretrekker å bli styrt fra London fremfor Buenos Aires.

Diktatur foran undergangen finner samlende sak
Så enkelt og klassisk kan Argentinas kortvarige okkupasjon av Falklandsøyene våren 1982 oppsummeres. Militærdiktaturet under general Leopoldo Galtieri slet, og lette efter en ytre fiende som kunne samle folket – og dermed skaffe juntaen folkelig støtte. Svaret ble «frigjøringen» av Las Malvinas – Falklandsøyene. Og dermed også kampen mot verdens kanskje fremste imperialiststat frem til 2.verdenskrig; Storbritannia.

Falklandskrigen ble militærdiktaturets undergang. Det ble avviklet året efter nederlaget for britene. Argentina hadde et utrangert flyvåpen og en ditto marine. Britene hadde høyteknologisk og moderne utstyrt militærvesen.

Resultatet av krigen var at britene festet grepet om Falklandsøyene. Øygruppen ble et pengesluk, men måtte beholdes, kontrolleres og forsvares.

Britenes kontroll – en tilfeldighet fra kolonitiden
Personlig mener jeg at britene ikke har hatt noe på Falklandsøyene å gjøre, men som lenken til øygruppens historie viser, er det typiske historiske tilfeldigheter som skaper en bestemt retning for et geografisk område. Britene har flere slike steder rundt om på kloden. Steder som egentlig er rester efter britenes kolonivelde, og kun derfor er under britisk styre idag. Men som muligens er for små til å klare seg selv.

På den annen side er det ingen grunn til å ha noen sympati for det argentinske militærdiktaturets forsøk på å avlede sine undersåtters oppmerksomhet rundt landets problemer, ved å fokusere på Falklandsøyenes fåtallige innbyggere av britisk herkomst. Storbritannias nærvær utgjorde ingen trusel mot militærdiktaturet. Det var Galtieris feilslåtte politikk som skapte problemene for Argentina. Ikke britene.

Nasjonalisme i Argentina, stolthet i Storbritannia – og mulige oljeinntekter
Grunnen til at oppmerksomheten igjen er økende rundt Falklandsøyene/Las Malvinas, er 30-årsjubileet, en mer nasjonalistisk og revansjistisk retorikk fra både den forrige og den nåværende presidenten i Argentina. Men ikke minst er det antagelsen om oljeforekomster i havområdet rundt øyene. Øyene er en dyr besittelse for britene, men kan få et stort økonomisk oppsving, dersom det blir oljeboring i området. Da er det heller ikke så rart at Argentina melder seg på i kampen om kontrollen med Falklandsøyene/Las Malvinas.

Selv om nasjonalisme, militarisme og krig for min del er negativt, er det positive resultatet av Falklandskrigen at Margaret Thatcher ble gjenvalgt som statsminister året efter, og for alvor kunne gå igang med sin økonomiske reformpolitikk. Til gavn for både Storbritannia og alle andre land som i årene efter har liberalisert sin økonomi.

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andy
Andy
10 years ago

«Personlig mener jeg at britene ikke har hatt noe på Falklandsøyene å gjøre, … typiske historiske tilfeldigheter som skaper en bestemt retning for et geografisk område. » Definér «ikke ha noe der å gjøre». 😉 Har Norge noe på sydpolen å gjøre? Eller for den saks skyld Svalbard? Eller Bjørnøya? Har Danmark noe på Grønland å gjøre? Har USA noe i Alaska å gjøre? Eller på Hawaii? Eller Guam? Har egentlig nordmenn noe i Norge å gjøre? Burde vi ikke vært danske eller svenske, eller for den saks skyld kinesiske? «Hvem som har noe der å gjøre» vil *alltid* være… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Andy, jeg er helt enig med deg i at mye handler om historiske tilfeldigheter. La oss ta det spanske koloniveldet i Syd-Amerika. Spanjolene kunne fint ha kolonisert Falkandsøyene, men de gjorde det ikke. I de iintense årene rett efter Napoleonskrigene hadde både argentinere og spanjoler mer enn nok med å krangle og krige med hverandre om selvstendigheten til folkene på fastlandet. Britene beholder kontrollen over Falklandsøyene, som over Gibraltar, Pitcairn og andre steder. Felles for dem er at de geografisk sett ligger langt unna Storbritannia. Det andre de har felles er at det er i hovedsak er folk av britisk… Read more »

Andy
Andy
10 years ago

@Per Aage Pleym Christensen: Poenget var at det – nettopp *fordi* det er britene som har styrt Falklandsøyene helt siden Adam gikk i kortbukser – også er de som «har noe der å gjøre». Ikke Argentina eller Chile eller Brazil eller andre land som ligger geografisk nærmere. Ja, Australia, Canada, India osv har frigjort seg fra kolonistyret. Men det viktige i så måte er at de har altså blitt selvstendige stater. Slik Norge for et par hundre år siden ble en selvstendig stat. Deres innbyggere har ikke blitt tvangsassimilert inn i en nabostat. Eller fordrevet fra området, som også er… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

«Falklandsøyene (og antagelig også Grønland, Alaska, Guam og kanskje også Hawaii) har ikke befolkningsgrunnlag eller næringsgrunnlag til å danne og overleve som egne stater. Og uansett om de skulle ha det, så har de (til dels med unntak av enkelte grønlendere) heller ikke interesse av å rive seg løs.» Hawaii har en befolkning på 1,37 mill., og var antagelig opp mot 500.000 når det var et etablert monarki på 1800-tallet, og ble annektert, ikke kolonisert, av USA. Guam er krigsbytte. De andre eksemplene er «naturlige» kolonisubjekter/stater ihht f.eks. folketall, historisk hevd, kulturtilhørighet osv., men Hawaii og Guam er ikke det.… Read more »

Konrad
10 years ago

Pleym:
«Så langt unna at de ikke kan sies å tilhøre den argentiske kontinentalsokkelen.»

Her tviler jeg på om du har fakta på din side. Falklandsøyene ligger i relativt grunnt hav (ikke ulikt Nordsjøen) som strekker seg fra det søramerikanske fastlandet (Argentina). Såvidt jeg har forstått har dette juridiske implikasjoner innenfor internasjonal rett.

Konrad
10 years ago

Pleym: «Selv om nasjonalisme, militarisme og krig for min del er negativt, er det positive resultatet av Falklandskrigen at Margaret Thatcher ble gjenvalgt som statsminister året efter, og for alvor kunne gå igang med sin økonomiske reformpolitikk. Til gavn for både Storbritannia og alle andre land som i årene efter har liberalisert sin økonomi.» Velvel. Det er alltid grunnleggende usympatisk når statsledere går til krig for å vinne sympati innenriks. Thatchers og Galtieris motiver var slik sett påfallende like. Thatcher-reformenes ettermæle er nok mer sammensatt enn din tolkning gir inntrykk av. Storbritannia var absolutt modent for reform, men førte også… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

«Falklandsøyene ligger i relativt grunnt hav (ikke ulikt Nordsjøen) som strekker seg fra det søramerikanske fastlandet (Argentina). Såvidt jeg har forstått har dette juridiske implikasjoner innenfor internasjonal rett.»

Slik som Færøyene i forhold til Norge, gir det Norge noen rett til å ta over Færøyene? Falklandsøyene er utnyttet og bebodd av 3000 personer som identifiserer seg med Storbritannia, det er opptil de om de vil fortsette med det.

Konrad
10 years ago

Rutger:
Den konklusjonen trakk jeg ikke, jeg bare påpekte en unøyaktighet i Pleyms fremstilling (som ellers er svært presis).

Andy
Andy
10 years ago

Pleym: Hva som eventuelt er «naturlig» i denne sammenheng blir synsing og føleri, og hører ikke på noe sett og vis hjemme i debatten. Det er i hvert fall ikke «naturlig» at et hvilket som helst land (i dette tilfelle Argentina) skal kunne gjøre krav på et annet lands territorie og forvente at kravet imøtekommes uten videre. Øyene er britiske som en logisk konsekvens av historiske hendelser. @Rutger: Ja, og så? Faktum er at det ikke har vært noen aktiv løsrivelsesbevegelse. Punktum. Og dermed er det en selvfølge at områdene beholder styresett og forhold til sin «eier» i mangel av… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Konrad, dette med kontinentalsokkelen ble nevnt i en debatt på radio selve jubileumsdagen. Skal se om jeg finner en konkret kilde til akkurat dette.

Konrad, jeg er ikke motstander av naturlige økonomiske forskjeller; når de oppstår som følge av at forskjellige personer gjør egne valg hva angår utdannelse, yrke etc. Økonomiske forskjeller der en elite beriker seg selv gjennom forskjeller skapt i lovverket (som kommunist-eliten i det gamle Sovjet), er dete noe som ikke bør forsvares.

Fra arkivet