Ukategorisert

Tingretten (for)dømte koranbrenning

I forbindelse med rettssaken mot Mullah Krekar for trusler mot tre kurdere har Oslo tingrett avsagt en «skjult dom» over kurdernes brenning av Koranen. Dette konstaterer Civitas Morten Kinander i et innlegg i Aftenposten.

Mullah Krekar ble felt av Oslo tingrett for trusler både mot Høyre-leder Erna Solberg, og mot tre kurdere. To av dem hadde brent utvalgte sider i muslimenes hellige bok Koranen. Kinander har oppdaget noe i dommen som jeg ikke kan se er blitt omtalt tidligere (korrigèr meg gjerne om jeg tar feil): Oslo tingrett kritiserer kurdernes brenning av Koranen!

Krekar ble friftunnet for erstatningskravet to av kurderne hadde reist mot ham. Kinander skriver: «Det er verdt å merke seg den korte begrunnelsen, for den er uvanlig sterk kost til norsk rett å være: Kurderne utførte en, etter rettens mening, «totalt uakseptabel handling» ved å brenne noen sider av Koranen. Selv om de måtte gå under jorden og mistet jobben, kunne de altså skylde seg selv.»

Når ble det en totalt uakseptabel handling å brenne en bok andre anser som hellig? Har norsk rett beskyttet Bibelen på samme måten? Eller såkalt hellige bøker fra andre religioner?

Kinander skriver i Aftenposten-innlegget at det i norsk foreligger noe som heter «skadelidtes medvirkning»; Du risikerer å få redusert din erstatning helt eller delvis, hvis du selv er medvirkende i handlingen som fører til at skade oppstod (i dette tilfellet er skaden den fatwaen (dødsdommen) mulla Krekar utstedte mot disse to kurderne).

Kinander påpeker at det ikke var hele Koranen som ble brent, men utvalgte vers. Vers som Iraks nå avdøde diktator Saddam Hussein brukte til å forsvare og rettferdiggjøre massakre på kurdere på 1980-tallet, blant annet ved bruk av sennespgass. Har Oslo tingrett dermed valgt å ta stilling i en konkret konfliktsituasjon i Midt-Østen? Man kan begynne å lure.

Morten Kinander skal ha ros for at han oppdaget at Oslo tingrett er på ville veier i dommen mot Krekar. For den feller altså også en slags dom over kurdernes adferd – som ledet til Krekars dødstrusler.

Liberaleren anser at brenning av hellige bøker er en del av ytringsfriheten. Akkurat som brenning av flagg er det. At noe anses hellig av noen skal ikke medføre restriksjoner overfor andre – som ikke deler oppfatningen om hva som er hellig. At brenning av såkalt hellige bøker, eller krenkelse av steder noen oppfatter som hellig kan vitne om både dårlig oppførsel og dårlig smak er så sin sak. Men det bør ikke resultere i at retten innskrenker ytringsfriheten.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

En må desverre bare konstatere at den norske rettstaten ikke klarer å holde tunga rett i munnen når det kommer til viktige prinsipper som ytringsfrihet, et annet problem er at den er basert på liberale verdier, en normal rettstat basert på konservative verdier vil aldri trenge å ty til ad hoc løsninger bare fordi maksimumsstraffen er 21 år, om straffen for et drap er 21 år er det ikke da naturlig at straffen for to drap er 42 år? Om en dreper mange nok er det da ikke naturlig å spørre seg om et øye for øye, tann for tann… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Det jeg savner i Kinanders artikkel er en vurdering av om prinsippet om skadelidtes medvirkning (aksept av risiko) i det hele tatt har en plass i norsk rett idag. Jeg er enig med Kinander i at dette er et sundt prinsipp, men allerede i 2006 fastslo Syse (i artikkelen «Aksept av risiko», publisert i festskriftet til Carsten Smith) at prinsippet er på vei ut av norsk rett. Syse begrunner dette med å henvise til en rekke høyesterettsdommer avsagt på 2000-tallet. Jeg synes det er merkelig at tingretten her ser ut til å neglisjere Høyesteretts avskaffelse av aksept av risiko-begrepet, nærmest… Read more »

Ultima_Thule
Ultima_Thule
10 years ago
trackback
10 years ago

[…] moralsk fordømmende mot kurdernes brenning av deler av Koranen. Les Liberalerens artikkel om saken her. Kategori(er): Kort sagt, […]

Fra arkivet