Ukategorisert

Terje Breivik: – Norge trenger mer liberalisme

Liberaleren har invitert de to kandidatene til nestledervervet på helgens landsmøte i Venstre, Terje Breivik og Guri Melby, til å fortelle våre lesere hva de står for. Først ute er valgkomiteens innstilte kandidat, Terje Breivik.

Landet trenger et større og sterkere Venstre. Et samfunn tuftet på liberale verdier har andre forutsetninger for å være et varmt samfunn der hver enkelt føler tilhørighet til fellesskapet og at egen innsats betyr noe. At det er behov for borgerånd.

Av Terje Breivik, innstilt som ny nestleder i Venstre

For Ap og den rød – grønne regjeringen er fellesskap synonymt med sterk sentralstyring og statliggjøring. Fortsetter den utviklingen i samme takt som i dag, får vi mindre eierskap til fellesskapsressursene på sikt. Mindre oppslutning og engasjement for de store oppgavene som skal og må løses.

Som for eksempel klimaspørsmålet, det kanskje største og viktigste fellesskapsprosjektet av alle. ”Change starts at home” var svaret til Bill Clinton på hva han syntes om at Norge betaler seg fri fra klimakutt gjennom kvotekjøp i utlandet. Vi får en helt annen troverdighet internasjonalt om vi er en god rollemodell som nasjon. Målrettet tilettelegging for at hver enkelt også kan bidra til fordel for klimaet, vil i tillegg gjøre det langt mer meningsfullt og viktig å delta i en felles dugnad for klimaet og etterkommerne våre.

Som nestlederkandidat i Venstre, har jeg tre saksfelt jeg ønsker å jobbe ekstraordinært mye med:

1) Verdiskaping/næringsutvikling.
2) Velferd.
3) Finans- og skattepolitikk.

Ideologisk handler verdiskaping og næringsutvikling om at alle som drømmer om egen virksomhet mulighet til å realisere drømmen. Å legge til rette for verdiskaping i dag, er i tillegg en investering i fremtidig velferd og frihet.

På velferdsområdet brenner jeg særlig for barnevern. Et hvert barn som ikke får den hjelpen han/hun har behov for, er et for mye. En barndom kan ikke settes på vent. I tillegg ønsker jeg å bidra til at vi politikere gjør det vi må for at NAV blir det navet i velferdssystemet som det skal og må være. Historiene om mennesket som føler seg hjelpeløst og sjakk matt i møtet med ”systemet” er alt for mange. Det er et politisk ansvar å gjøre noe med det.

Å være liberal betyr husholdering med fellesskapsressursene. I Venstres alternative statsbudsjett prioriterer vi de store oppgavene; kunnskap, verdiskaping og klima, kombinert med en annen måte å organisere offentlig sektor på (les: Gjøre kommunene sterkere på bekostning av staten – desentralisering av makt og ressurser).

En annen jobb som må gjøres etter et regjeringsskiftet i 2013, er å få bruken av oljepengene inn på et mer bærekraftig spor. Et tredje grep er å gi insentiver for å kanalisere privat kapital inn mot priorterte fellesskapsoppgaver. For eksempel veiprising, bruk av statsobligasjoner, skattefordeler om en investerer i gründerbedrifter osv.

Tilslutt litt om et knippe andre viktige saksfelt for meg og Venstre, og hvor jeg står her:

I skolepolitikken stiller jeg meg fullt og helt bak Venstres politikk om at vi må sette elevene først. Derfor må vi satse på lærerne. Jeg er for å gjenreise respekten for læreren ved å gi dem et statusløft og en ordentlig lærerutdanning/videre- og etterutdanning. Jeg er sterkt mot det voksende skolebyråkratiet og mener skjemavelde sammen med dagens regjering er den største trusselen mot en skole for kunnskap og like muligheter.

Jeg er enig i å skille stat og kirke. Jeg er selv ikke religiøs eller medlem av Statskirken, men mener at religion er en viktig del av folk sitt åndsliv. Det er derfor viktig at kirken (kristendommen) og andre religiøse bevegelser gis romslige økonomiske tilskudd og at samfunnet gir disse rom til utøvelse av sin tro og religion. Religion og tro er en privatsak og det å ha en statsreligion er derfor fremmed for meg.

Jeg er for å ruste opp rusomsorgen og å sørge for behandling av rusavhengige innen 24 timer etter akuttavrusning. Jeg støtter tiltak som sprøyterom, legemiddelassistert rehabilitering, og heroinassistert behandling for de mest slitne rusavhengige som har prøvd og ikke lyktes med annen behandling. Det handler om verdighet for våre rusavhengige, og å redde liv og helse. Vi kan bokstavelig talt ikke leve med å toppe overdosestatistikker i Europa.

Jeg støtter selvsagt at norske ciderbønder skal få lov til å selge begrenset kvantum direkte fra gården sin, og at disse og norske ølprodusenter skal få lov til å omtale sine produkter på sine nettsider på lik linje med Vinmonopolet.

Jeg er ihuga nynorskbruker, men skriver her på bokmål fordi jeg synes det er en berikelse at vi har to målformer i Norge.

Jeg er i mot det sterkt personvernfiendtlige datalagringsdirektivet og for at personvernet må gis en helt annen plass og status i norsk politikk.


Terje Breivik kommer fra Ulvik i Hardanger, der han har vært medlem av kommunestyret i 16 år, hvorav seks år som ordfører. Breivik har vært medlem av Hordaland Venstres styre i 15 år, syv av dem som fylkesleder. Han har representert Venstre i fylkestinget i Hordaland i fire år, og var medlem av programkomiteen i partiet foran stortingsvalgene i 1997 og 2001. De siste åtte årene har han vært generalsekretær i Venstre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer