Ukategorisert

Guri Melby: – Menneskene er viktigere enn systemene

Liberaleren har invitert de to kandidatene til nestledervervet på helgens landsmøte i Venstre, Terje Breivik og Guri Melby, til å fortelle våre lesere hva de står for. Valgkomiteens kandidat Terje Breivik var gjesteskribent onsdag. Hans motkandidat Guri Melby er dagens gjesteskribent på Liberaleren.

Det er et stort rom for et tydelig, liberalt og radikalt parti i norsk politikk. Det ser vi klarest på den positive utviklingen Venstre er inne i nå. Vi har ni år bak oss med kontinuerlig medlemsvekst, og har gjennomført en valgkamp som ga oss det beste kommunevalgresultatet på førti år. Det viser at vi gjør veldig mye rett. Vi er tryggere ideologisk enn på lenge, vi har gode hovedsaker, og vi har stor entusiasme i partiet.

Av Guri Melby, kandidat til vervet som nestleder i Venstre

Likevel ser vi at har vansker med å løfte oss særlig fra femtallet på meningsmålingene. Og jeg tror de fleste er enige i at det vi trenger er mer tydelighet og mer synlighet på våre viktigste saker.

Vi har en regjering i dag som gjør akkurat den jobben lettere for oss. Ikke bare fordi de fører en inhuman asylpolitikk, har gitt opp fattigdomssatsingen, svikter forskningen og har en fraværende asylpolitikk – men fordi hele grunntanken bak regjeringens politikk er gal. Det er en grunntanke vi kanskje har fått de klareste eksemplene på i asylpolitikken. “Noen må stå opp for reglene når det går ut over enkeltmennesket,” sa Jens Stoltenberg da Maria Amelie ble utvist. “Vi har ikke den luksus at vi kan tenke på enkeltindivider,” sa statssekretær Pål Lønseth under saken om de drøyt fire hundre asylbarna som er født og oppvokst i Norge.

Grunntanken er at systemene er viktigere enn menneskene. At reglene er viktigere enn individene. Og det er en grunntanke vi ser igjen på område etter område:

– I helsepolitikken skyver helseministeren foretaksstyrene foran seg når demonstrantene møter opp utenfor Stortinget og krever å bli hørt.

– I klimapolitikken skyver olje- og energiministeren Statoil-styret foran seg når både lokalbefolkning og myndigheter i Canada protesterer på det forurensende klimasandprosjektet de er engasjert i.

– I arbeidslivspolitikken lar regjeringen LO bestemme, i stedet for å skape et fleksibelt arbeidsmarked som er tilpasset dagens behov.

– I personvernpolitikken overkjører Arbeiderpartiet enkeltmenneskers rettigheter og innfører et omstridt datalagringsdirektiv med knappest mulig flertall i Stortinget.

– I livssynspolitikken tviholder Arbeiderpartiet på en utdatert statskirkemodell, heller enn å bidra til å øke og utvikle det spennende og levende livssynsmangfoldet som finnes i Norge.

– I utenrikspolitikken ser vi at Arbeiderpartiets partisekretær hyller Kinas “langsiktighet og stabilitet” heller enn å ta utgangspunkt i hvert enkelt menneskes ufravikelige rett til å ytre seg, organisere seg og avgi sine stemmer i et fritt og demokratisk samfunn.

Det er dette som er den egentlige forskjellen mellom et liberalt parti som Venstre og dagens strukturkonservative, rødgrønne regjering – ikke én og én enkeltsak, men grunnideologien som ligger i bunnen. Om man setter systemene eller folk først.

Når vi snakker om enkeltmennesker i politikken blir vi ofte beskyldt for å være populister, styrt av følelser eller mangle samfunnsånd. Ingen av delene er riktig. For det er først når du tar hensyn til enkeltmennesker at du kan skape et varmt og inkluderende samfunn. Det er i kampen for enkeltmennesket at det liberale møter det sosiale, at individuelle rettigheter møter kampen for de svakeste og mest avmektige blant oss. Derfor må vi gjøre “enkeltmennesker” til et honnørord igjen.

Jeg tror det er to ting vi trenger fra Venstres nye nestleder. Vi trenger en som kan utfylle den øvrige ledelsen og bidra til å videreutvikle kursen vi har lagt oss på. Og vi trenger en som kan være synlig i media og forhåpentligvis være en ekstra grunn til å stemme Venstre. På begge disse områdene tror jeg at jeg kan gjøre en god jobb sammen med resten av partiledelsen. Det er derfor jeg stiller til valg. Det blir et spennende landsmøte!


Guri Melby var kommunestyrerepresentant i Orkdal 1999-2007 og i Trondheim 2007-2011.
Hun var stortingskandidat i Sør-Trøndelag i 2005 og 2009. I Unge Venstre var hun sentralstyremedlem i årene 2002-2005. Hun har vært landsstyremedlem i Venstre fra 2006, og sentralstyremedlem fra 2010.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer