Ukategorisert

Hva sa Venstre-landsmøtet om regjeringssamarbeid?

Det fremheves allerede (bl.a av Aps partisekretær Raymond Johansen) at Venstres landsmøtevedtak denne helgen om regjeringssamarbeid er et vedtak for historiebøkene. Men hvorfor? Alt Venstre har sagt er at man vil snakke med alle partier som ønsker regjeringsskifte.

Det kan være greit både for rødgrønne politikere som maler Fanden på veggen og Venstre i mørkeblå dress og overmodige Høyre- og FrP-folk som tror Venstre har kastet sitt eget partiprogram på båten til fordel for FrPs, rett og slett å lese hva Venstres landsmøte vedtok om temaet regjeringssamarbeid.

Derfor gjengir Liberaleren landsmøtevedtaket i sin helhet:

«Venstre vil ha en ny, grønn og borgerlig regjering

Venstre ønsker en ny regjering etter valget i 2013. Norge trenger liberal politikk som setter folk først og sikrer sterke fellesskap. Norge trenger en regjering som satser sterkt på forskning, kunnskap og verdiskaping og som tar klimautfordringene på alvor. Venstre må derfor søke makt for å gjøre Norge mer liberalt.

Venstres ideologi og politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi skiller oss fra høyresiden ved at vi ønsker sterke fellesskapsløsninger som bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Vi skiller oss fra venstresiden ved at vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker. For Venstre er det alltid politikken som avgjør hvilken regjering Venstre kan delta i eller støtte.

Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i, fører en ansvarlig økonomisk politikk og en mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen, blant annet ved å kutte utslipp av klimagasser i Norge og gjennomføre et grønt skatteskifte. Det er også nødvendig å stimulere til et nyskapende og moderne næringsliv som i større grad basers på miljøets premisser, og investere i infrastruktur for hele landet. En ny regjering må føre en human asylpolitikk i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Venstre går til valg i 2013 på et regjeringsskifte. Det gjør vi for å få økt gjennomslag for vår politikk. Gjennom 6,5 år med den sittende regjering har utviklingen gått i feil retning i mange av de områdene som er viktigst for Venstre. Regjeringen har ikke vist noe vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole/utdanning, miljø/klima, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk.

Dagens regjering har hatt eventyrlige inntekter over statsbudsjettet til disposisjon, men har på mange områder ikke prioritert det som er viktigst. Fornyelsen i offentlig sektor har stanset opp, og den rødgrønne regjeringen har vist en konsekvent negativ holdning til det private eierskapet og den gründervirksomhet som er nødvendig for å skape framtidens velferd. For Venstre er det derfor viktig at den rødgrønne regjeringen blir byttet ut.

Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Venstres landsmøte mener at det ikke er et selvstendig mål å danne en flertallsregjering. Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det vil være best for Norge og det vil være en styringsdyktig regjering som kan søke vekslende flertall for de saker hvor det er viktig for Venstre å få en ny og offensiv kurs.»

Mest lest

Arrangementer