Ukategorisert

Stemmerett øker politisk modenhet

Ungdommer med stemmerett ble utfordret i politikk, viser en rapport fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Rapporten, som ble lagt fram i dag, viser at ungdommer i forsøkskommunene helt gjennomgående skiller seg ut fra landsgjennomsnittet. Ungdommer i kommuner med 16-årig stemmerett oppgir at de er mer interessert i politikk, mer engasjert i lokalpolitiske spørsmål, har mer tillit til politikerne og lokaldemokratiet og større tro på at det er noen vits å stemme enn ungdommer i resten av landet. Tallgrunnlaget er hentet fra NSD og Utdanningsdirektoratets skolevalgsundersøkelse, ifølge rapporten.

Etter forsøket i 2011 har både stortingsrepresentanter og statsråder gitt positive signaler om å utvide stemmeretten Det er først og fremst SV og Venstre som har kjempet for lavere stemmerettsalder og partiene har frontet denne saken i mange år.

Det er naturlig at så mange som mulig inkluderes i demokratiet. En ordentlig demokratifest bør inneholde stemmerett for så mange borgere som overhode mulig. Regjeringspartiene, som har flertallet på Stortinget, bør arbeide for å senke stemmerettsalderen til stortingsvalget i 2013.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.
  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
  • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
    I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.