Ukategorisert

Lysbakken tapte diskrimineringssak

Det fokuseres mye på at mange bidragspliktige fedre lar være å betale barnebidrag. Men visste du at de som faktisk betaler risikerer å måtte betale mer hvis eks’en stifter ny familie og får nytt barn med ny kjæreste?

Nettavisen omtaler idag en sak som var til behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemden. Øystein Ormseth er mannen som har tatt saken opp i systemet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere gitt ham medhold i at dagens praksis er diskriminerende overfor menn. Men daværende barne- og familieminister Audun Lysbakken (SV) anket vedtaket fra ombudet. Men nå har altså nemden opprettholdt vedtaket – som sier at å øke beløpet menn betaler i bidrag når eks’en får barn med ny mann er diskriminering.

Det er mulig juristene i departementet overtalte Lysbakken til å anke. Ikke vet jeg. Men SV skal jo liksom være likestillingspartiet i norsk politikk. Men muligens gjelder likestilling kun når kvinner diskrimineres – og ikke når menn blir diskriminert.

At man betaler for egne barn er greit, men å betale for andres?

Hva slags form for likestilling er dette, Lysbakken? Det kunne være interessant å høre den nye barne- og familieministerens kommentar til vedtaket. Hun heter Inga Marte Thorkildsen, og er nestleder i SV.

Mest lest

Arrangementer