Ukategorisert

Rushtidsavgift – i kollektivtrafikken?!

Kollektivtrafikkselskapet Ruter foreslår å innføre rushtidsavgift – i kollektivtrafikken, ifølge VG. Hensikten skal være å øke selskapets inntekter, og gjøre det attraktivt å reise utenom rushtidene. Et kreativt forslag, men stikk i strid med alle politiske mål.

FrP forsøker å slå politisk mynt på saken ved å kritisere Venstre og samferdselsbyråd Ola Elvestuen i Oslo. Han på sin side påpeker at Ruter er et AS. Et selvstendig selskap. “- Det skjer ikke. Vi skal ikke ha noen endringer i prinsippene for prissetting, sier Elvestuen til VG Nett.” Og til Dagbladet.

Det er et mål for politikerne både i Oslo og på riksplan at flere skal reise kollektivt. Derfor subsidierer skattebetalerne kollektivtrafikken. Det overføres nemlig penger over offentlige budsjetter til kollektivtrafikk. Bilister betaler som kjent avgifter i bøtter og spann. Både politikerne og kollektivtrafikkselskaper som Ruter ønsker at folk skal ha et langsiktig forhold til sin leverandør av transporttjenester. Derfor er det også dyrere å kjøpe enkeltbillett på buss og bane enn å kjøpe flerreisebilletter som månedskort og flexikort. Man kan også kjøpe kort som man fyller på penger, og leser av når man reiser. Omtrent som et kontantkort på mobil.

Folk flest jobber standard arbeidstider; 08 – 16 eller 09 – 17. Dette betyr at hvis det innføres rushtidsavgift vil folk som ikke har noen valgmulighet hva angår arbeidstid straffes. Hvis det skal innføres rushtidsavgift – og det gjelder uansett om det er i bompengeringen eller i kollektivtrafikken bør det offentlige gå foran og gi sine ansatte fleksible arbeidstider. Jeg ser for meg interessante diskusjoner mellom det offentliges arbeidsgiverorganisasjoner og representanter for fagbevegelsen..

I seg selv er ikke rushtidsavgift noen uting. Det handler om å sette en pris på å benytte et knapphetsgode; plass på veien eller plass i kollektivtrafikken. Det betyr at de som har råd og de som må (pga arbeidstid), betaler denne avgiften. De andre vil forsøke å unngå den. Isåfall vil politikerne og Ruter oppnå sitt mål om å utnytte kapasiteten ved å fordele reisende til andre tider av døgnet.

Politikerne kan strype trafikken på veiene ved å ikke utbygge flere veier, og ved å innføre og/eller øke prisen i bompengeringen. Noe av hensikten med å subsidiere kollektivtrafikk er å få flere til å slutte og kjøre bil, og heller benytte kollektivtrafikk. Det er også tankegangen når det foreslås rushtidsavgift på veiene. Det er også en miljøgevinst her; bruker folk mindre privatbil reduseres forurensende utslipp fra biler, og behovet for vedlikehold og utbedring av veiene kan også bli mindre.

Problemet ved å innføre en rushtidsavgift i kollektivtrafikken er at man fjerner den gulroten det skulle være å reise kollektivt istedenfor å kjøre privatbil. Medmindre man innfører rushtidsavgift på veiene samtidig. Miljøgevinsten blir borte, ved at folk fortsetter å kjøre bil. I bunn og grunn oppnår man bare å gjøre det dyrere å bruke kollektivtrafikk. Og det var vel ikke meningen?

Folk flest vil ikke kunne reise utenom rushtiden. De har standard arbeidstid, og få eller ingen muligheter til å endre på dette. Privatbilismen vil fortsette, og forurensningen vil fortsette. Folk blir mer misfornøyde med kollektivtilbudet. Ikke mindre.

Ruter, som andre selskaper, som er avhengig inntekt. Da må man se på hva som øker inntekten. Høyere billettpris øker inntektene til selskapet, forutsatt at økningen i pris ikke er så stor at antallet reisende går ned. Altså en balansegang. Et utvidet tilbud vil øke passasjertallet, forutsatt at utgiftene til lønn og vedlikehold ikke overstiger inntektene. Igjen en balansegang. En smartere og mer fleksibel kollektivtrafikk kunne gitt både innsparinger og inntekter. Innsparinger ved at man ikke kjørte store busser uten passasjerer, men mindre busser tilpasset folks reisebehov på de aktuelle tidspunktene. Inntekter ved at man øket kapasiteten når behovet er der. For eksempel i rushtiden..

Men Ruter tenker ikke øket kapasitet. De har nylig foreslått å kutte enkelte bussruter. De fokuserer på innsparing, og reduserer dermed tilbudet. Istedenfor å tenke at utvidelser gir økning i inntektene.

Efter min mening tenker Ruter altfor statisk. Det er ren vanetenkning. Jeg bruker kollektivtrafikk hver dag. Både i rushtiden og utenom. Problemet i rushtiden er fulle baner og busser. Altså for liten kapasitet. Hva gjør Ruter med dette? Øker de kapasiteten? Nei. De planlegger altså å øke prisen..

Når Ruter tenker så håpløst burde selskapet utsettes for konkurranse. La andre få overta noen av rutene, og vise at det går an å øke tilbudet, og samtidig gjøre kapasiteten mer fleksibel.

0 0 vurderinger
Vurdering
5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Dag Sverre Seljebotn
Dag Sverre Seljebotn
9 years ago

Du antar at Ruter tjener på flere kunder. Men Ruter hevder det er omvendt:

“””
For å si det enkelt: hver nye reisende koster oss ti ekstra kroner. Så billettinntektene dekker jevnt over bare halvparten av de kostnadene vi har ved å frakte nye passasjerer.
“””

http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8079403

Det betyr at antallet reisende Ruter kan ha avgjøres direkte av mengden offentlig tilskudd. Å øke kapasiteten utover det det er tilskudd til går galt.

Andy
Andy
9 years ago

@Dag Sverre: Jepp. Det er et kjent, men dessverre ikke spesielt velkommunisert, faktum at det koster Ruter mere å administrere billettsystemene enn det de bringer inn av inntekter. Ruter lever av tilskudd. Ikke av betalende reisende. Billettsystemene har dermed ingen annen egentlig hensikt enn å redusere bruken av kollektivtjenestene. Hadde kollektivreiser blitt gjort “gratis” ville Ruter i første omgang faktisk ha tjent mere penger, men i neste omgang ville så bruken eksplodert slik at de måtte hatt enda mere tilskudd. Samtidig som politikerne ikke egentlig ønsker å ta avgiftstapet forbundet med redusert bilbruk. Men det til side: Hadde de fått… Read more »

Gullstandard
9 years ago

Ruter er ikke et selskap, de er en etat.

Jone
Jone
9 years ago

Jeg og alle andre er ute å kjører klokka 0800 om morgenen kun på trass.

Mest lest

Fra arkivet

 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Har du betalt “forsikring” hos staten?Har du betalt “forsikring” hos staten?
  Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
  Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.