Ukategorisert

Verneplikten for fall i FrP

Allerede på landsmøtet i 2011 vedtok FrP at ordningen med verneplikt må utredes og vurderes på nytt. Samme type resolusjon har blitt fremmet til årets landsmøte.

Det er Nordland FrP som klart og tydelig skriver at verneplikten er en urettferdig og lite hensiktsmessig ordning. Fylkespartiet har sendt inn følgende forslag:

”Norge hadde i lang tid et forsvar basert på en sterk verneplikt, i dag er vernepliktsforsvaret sterkt redusert med rundt en tredjedel av den mannlige befolkning som avtjener verneplikt. Dette betyr at verneplikten har fått en annen rolle. Samtidig ser vi at en rekke europeiske land legger om eller fjerner verneplikten, bl.a. vårt naboland Sverige. Fremskrittspartiets landsmøte er opptatt av å sikre rekruttering til forsvaret på en best og mest hensiktsmessig mulig måte. Når vi opplever et stadig fallende tall på antallet personer som avtjener verneplikten, bør denne utredes og vurderes på nytt i lys av den seneste utviklingen. Et alternativ til dagens praktisering av verneplikten er en en-dags verneplikt/sesjon der alle syttenåringer blir innkalt og testet fysisk, psykisk og informert om yrkets og utdanning mulighetene i Forsvaret. De som velger å gå videre i Forsvaret blir lønnet etter tariff og gis mulighet til å signere langtids kontrakter om de er sikket til det”.

Fremskrittspartiet har uten tvil endret syn på verneplikten de siste årene. Uansett resultat i helgen bør Fremskrittspartiets i 2013 gå til valg på en bedre og mer rettferdig organisering av Forsvaret.

FrP har landsmøte på Gardermoen 20. til 22. april.

Mest lest

Arrangementer