Ukategorisert

Homokamp: FrPs liberalister må vente på programarbeidet

«Siv slapp homosmell» er såkalt liberale Dagbladets valg av overskrift på artikkelen om at FrP-landsmøtet stemte ned resolusjonsforslag som vil la homofile og lesbiske bli vurdert som adoptivforeldre på samme måte som heterofile par og enslige. Liberalister som Aina Stenersen må dermed vente på programbehandlingen.

Før landsmøtet hadde FpU og Sør-Trøndelag FrP sendt inn forslag om at FrP skulle endre standpunkt i denne delen av partiets familiepolitikk. Som kjent står FrP på samme linje som KrF i familiepolitikken.

Dette forslaget ble det mest betente på landmøtets siste dag. Redaksjonskomiteen ville oversende forslaget til programkomiteen for nytt stortingsvalg, for å sikre at en så klar endring av partiets politikk får en bred behandling i partiorganisasjonen. 80 av 239 delegater ville endre standpunkt i mer liberalistisk retning nå.

Ifølge VG er det flere i flertallet mot FpU-forslaget som egentlig er enige i sak, men som vil ha en bred behandling av forslaget. Blant disse skal Ifølge Aftenposten partiets nestleder og tidligere generalsekretær i FpU, Per Arne Olsen, være. Stortingsrepresentant Vigdis Giltun fra Østfold var ifølge avisen blant dem som holdt innlegg mot forslaget fra FpU. Hun ble møtt med buing da hun omtalte konsekvensene av forslaget slik: «– Det åpner for utstrakt menneskehandel.» Uttalelsen ble møtte med buing i landsmøtesalen, ifølge Aftenposten.

Liberalister som Aina Stenersen må dermed sette inn støtet gjennom programbehandlingen som kommer til å foregå de neste 12 månedene. FpU’erne får litt av en jobb i FrPs fylkes- og lokallag.

Slik så forslaget fra FpU og Sør-Trøndelag FrP ut (forslag nr 26):

«Fremskrittspartiets familiepolitikk trenger modernisering

Fremskrittspartiets landsmøte mener det er behov for en modernisering av partiets familiepolitikk.

Som et liberalistisk parti må Fremskrittspartiet anerkjenne at enkeltpersoner selv tar egne valg for livsførsel og samlivsform.

Fremskrittspartiets landsmøte mener derfor at partiprogrammet må endres og moderniseres, i tråd med samfunnsutviklingen. Dette innebærer blant annet at partiprogrammet må åpne for homofil adopsjon.

Fremskrittspartiets landsmøte fremholder at enkeltindivider skal kunne organisere sine liv slik de selv ønsker.

Så lenge man har en ekteskapslov, må denne være fri for regler knyttet til hvem man ønsker å dele livet sitt med.»

Mest lest

Arrangementer