Notiser

SV med ny narkotikapolitikk

På SVs landsstyremøte denne helgen ble det utformet ny ruspolitikk. I pressemeldingen heter det bl.a: «Lørdag vedtok SVs landsstyre å gå inn for andre reaksjoner enn straff som bøter eller fengsel ved bruk av eller besittelse av narkotiske stoffer til eget bruk.» Det er bra at flere får øynene opp for at narkotikamisbruk bør behandles som sykdom fremfor som kriminalitet. Les hele resolusjonen her.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Et regime med urinprøver tatt under oppsyn i ett til to år, melding til barnevernet, inndragelse av førerkort, og oppfølging man ikke trenger er det svært krenkende alternativet til bøter og fengsel. Dette fordi myndighetene ennå ikke har noen som helst aksept for det forskningen sier, nemlig at 90% av narkotikabruk er uproblematisk, og fordi de går inn for tvangsbehandling i stedet for frivillig behandling. Om dette er bra, Pleym, det ville jeg vært veldig skeptisk til. Men det er kanskje bra i den langsiktige historiske sammenhengen, dersom utfallet blir at man etterhvert blir kvitt denne sykeliggjøringen og regimet med… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

(forøvrig skal de nye krenkelsene utføres UNDER TRUSSEL OM straff)

Fra arkivet