Ukategorisert

Tenk at folk vil ha smør!

Nationen, en avis som ikke hadde overlevet uten dine skattepenger, skriver ofte om nyheter fra landbruket. Igår var det mange oppslag om Tine. Det som overrasker mest er følgende overskrift: ” – Vi lot oss overrumple av økt etterspørsel etter smør“.

Hva er det Tine driver med, egentlig? Jo, de selger bl.a smør.. Tenk å la seg overraske over at kundene ønsker dine produkter..

Fordelen med markedsøkonomien er mangfoldet av produsenter som lever av å ta hensyn til efterspørselen fra kundene. Ulike produsenter leverer forskjellige varianter av samme produkt, ut fra hva ulike grupper av kunder ønsker seg.

Men, vent. I Norge er det jo planøkonomi og korporativisme i landbrukssektoren. Man tror man kan planlegge seg til hva alle kunder ønsker seg, og forutse endringer i kundenes preferanser. At det blir større efterspørsel efter smør når det nærmer seg jul, bør det ikke være noen heksekunst å planlegge for.

Bortsett fra hos Norges største produsent av melkeprodukter..

0 0 vurdering
Vurdering
6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
S. Kausrud
S. Kausrud
8 years ago

Kan Per Aage Pleym Christensen fortelle meg hvilke norske aviser som overlever uten pressestøtte?

Øyvind Treider Olsen
Øyvind Treider Olsen
8 years ago

Problemet med Tine er at de har en ledelse som ikke har kunnskap nok om det de produserer,i dette tilfelle smør.Hadde det vært folk med produksjonsbakgrunn,ville de ha tatt signalene tidsnok! Greit å diskutere jordbrukspolitikken,men det blir feil å hevde at det ikke er konkurranse i meierisektoren.

Øyvind

Gullstandard
8 years ago

Tines privilegium av å være “Markedsregulator” er det vesentlige poenget. Det er knekkende likegyldig om vi har en viss såkalt “konkurranse” i meierimarkedet sålenge en av aktørerne får bære statens risknippe.

Pleym
8 years ago

Amen!