Ukategorisert

Profilert motstander av «war on drugs» til Oslo

Ethan Nadelmann, stifter og leder av Drug Policy Alliance kommer til Oslo neste uke, for å delta på Oslo Freedom Forum. Nadelmann er en høyprofilert kritiker av både amerikansk og internasjonal narkotikapolitikk.

Ifølge Oslo Freedom Forums informasjon om årets konferansedeltagere er Nadelmann tilhenger av en narkotikapolitikk fundert på vitenskap, medfølelse, helse og menneskerettigheter. Nadelmann ønsker mer helsefokus i narkotikapolitikken enn fokus på kriminalpolitikk. Han ønsker mindre restriktive lover for cannabis, og å legalisere cannabis til medisinsk bruk i USA.

På Wikipedia kan du lese mer om Drug Policy Alliance og Ethan Nadelmann.

Hjemmesiden til Drug Policy Alliance

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Knutsen
10 years ago

Ethan Nadelmann kommer også på narkotikapolitisk seminar på mandag, på Kriminologisk institutt, St. Olavs Plass. Nils Christie arrangerer.

Seminaret vil avholdes mandag 07. mai. Kl.16.15. – kl.18.00.

Dag Endal
Dag Endal
10 years ago

Tja. Tjo. Hva kan dette bringe? War on drugs er en sak fra USA på 80-tallet. Vi har allerede en politikk som er fundert på vitenskap, medfølelse, helse og menneskerettigheter. Cannabisbaserte medikamenter blir etter alt å dømme godkjent for bruk i Norge, uten å endre så mye som en bokstav i narkotikalovgivningen. Og satsing på helsehjelp til rusavhengige kan knapt sies å innbære noe nytt i Norge, bortsett fra at vi trenger mer av det – og mest av det som ikke bare ser helse i en snever sammenheng. En skal aldri si aldri, men denne annonsen hres ut som… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

@Dag Hvabehager? Vi har da aldeles ikke en «politikk som er fundert på vitenskap, medfølelse, helse og menneskerettigheter». Vi har vitterlig, den dag i dag, en repressiv politikk basert på USA sin «War on Drugs» som de har eksportert gjennom FN-systemet og dets forgjengere siden begynnelsen av 1900-tallet. Denne politikken er igjen grunnet i en bølge med hysterisk rasisme og intoleranse i USA. For å få en politikk som du beskriver i Norge, er vi nødt til å avkriminalisere all bruk av narkotika, og deretter legalisere og regulere stoffene avhengig av farlighetsgrad. Cannabis bør tillates solgt over disk av private… Read more »

2J (@2reJohnsen)
10 years ago

@Dag Endal Du må være på viddene om du tror ‘war on drugs’ er over. Og det samme må du være om du tror dagens politikk er fundert på vitenskap, medfølelse, helse og menneskerettigheter. Kort oppsummert. Cannabis er mindre skadelig for enkeltindivid og samfunnet enn alkohol og sigaretter er, IKKE vitenskaplig basert. Brukere som misbrukere blir stigmatisert, ydmyket, bøtelagt og fengslet for å bruke rusmidler (les: ødelegge seg selv), IKKE basert på medfølelse. Pga et illegalt marked selges det ofte skitne stoffer som er langt mer helseskadelig enn rusmidlene selv, mange får ikke den hjelpen de burde ha pga kriminaliseringen… Read more »

Geir
Geir
10 years ago

Hva får deg egentlig til å tro at vi har en “politikk som er fundert på vitenskap, medfølelse, helse og menneskerettigheter”? Har du studert emnet? Det har jeg. Jeg har studert narkotikapolitikkens historie både i Norge og i utlandet. Den politikken Norge fører i dag har ingen ting med medfølelse og menneskerettigheter å gjøre, og alt med intoleranse, undertrykking og frykt for det ukjente å gjøre. Det er en skam for et ellers demokratisk og humant samfunn. Politikken er en skandale. Vi er mer eller mindre uvitende i ferd med å begå et folkemord mot narkotikabrukere og en undertrykking på… Read more »

nessie
nessie
10 years ago

Jeg er uenig i at politikken skal være basert på medfølelse. En politikk basert på vitenskap, helse og menneskerettigheter vil innebære humanitet. Hva som er medfølelse kan tolkes subjektivt. Mange ivrige tilhengere av dagens politikk begrunner sitt synspunkt med at det er basert på nettopp medfølelse.

Pleym
Pleym
10 years ago

Når man ser hvordan narkomane behandles vitner det ikke akkurat om medfølelse, Nessie. Uansett hvordan legaliseringsmotstanderne begrunner politikken sin.

Roger
Roger
10 years ago

Nadelmann’s innlegg kan sees her. Trykk på «Day 2 – Afternoon Session». Det begynner på 58 minutter.

http://www.livestream.com/oslofreedomforum2012

Fra arkivet