Ukategorisert

Tragisk

For liberale mennesker må det være et tankekors at Venstre trolig er det eneste partiet som stemmer mot. Nå godkjenner Stortinget narkorazziaer ved norske skoler.

Virkemidlet er gammelt, men Høyre har bedt om at politiet får adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund. Ifølge Aftenposten stadfester Stortinget i dag at politiet har muligheter til å gjennomføre kontroller, også kalt narkorazziaer ved skoler. Et bredt flertall på Stortinget er for. Stortinget mener dermed at skoleelever ikke har krav på samme vern som andre. Det er tragisk!

Helt uavhengig av vedtaket har det vært vanlig med kontroller på skoler. En ringerunde Utdanning har gjennomført til 15 av landets 27 politidistrikt, viser at halvparten av dem har tatt i bruk, eller planlegger å ta i bruk, politiaksjoner med narkotikahund i de videregående skolene. Undersøkelsen ble foretatt i fjor.

Advokat Jon Wessel-Aas mener det er ulovlig og menneskerettsstridig å bruke narkohund i klasserom. Han skriver om dette på egen blogg.

Politikerne og politiet skal ikke gå over stokk og stein for å bekjempe ulovlige handlinger. Dersom vi ikke setter klare grenser, vil den liberale rettsstaten være i fare.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer