Ukategorisert

Tragisk

For liberale mennesker må det være et tankekors at Venstre trolig er det eneste partiet som stemmer mot. Nå godkjenner Stortinget narkorazziaer ved norske skoler.

Virkemidlet er gammelt, men Høyre har bedt om at politiet får adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund. Ifølge Aftenposten stadfester Stortinget i dag at politiet har muligheter til å gjennomføre kontroller, også kalt narkorazziaer ved skoler. Et bredt flertall på Stortinget er for. Stortinget mener dermed at skoleelever ikke har krav på samme vern som andre. Det er tragisk!

Helt uavhengig av vedtaket har det vært vanlig med kontroller på skoler. En ringerunde Utdanning har gjennomført til 15 av landets 27 politidistrikt, viser at halvparten av dem har tatt i bruk, eller planlegger å ta i bruk, politiaksjoner med narkotikahund i de videregående skolene. Undersøkelsen ble foretatt i fjor.

Advokat Jon Wessel-Aas mener det er ulovlig og menneskerettsstridig å bruke narkohund i klasserom. Han skriver om dette på egen blogg.

Politikerne og politiet skal ikke gå over stokk og stein for å bekjempe ulovlige handlinger. Dersom vi ikke setter klare grenser, vil den liberale rettsstaten være i fare.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
10 years ago

Noen som har tall for antall tatt i de razziane man har hatt til nå?

Skulle ikke forundre meg at fangsten er heller skral.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
10 years ago

Et lite spørsmål fra de av oss som befatter oss med ingeniørfag og ikke jus i det daglige – hva skjer om politiet under en slik ‘frivillig’ kontroll gjør et beslag?

Eller, for å formulere spørsmålet litt annerledes – hvilke regler gjelder mht. fremskaffelse av bevis?

Om en ransakelse som viser seg å være ulovlig foretas og politiet avdekker noe straffbart – kan da informasjonen de avdekker brukes som grunnlag for tiltale (eller for den saks skyld, utskrive et forelegg) mot vedkommende?

Anonym
Anonym
10 years ago

Er ikke dette grunnlovsstridig?

Morten
Morten
10 years ago

Elevene kommer jo bare til å holde salg/kjøp/bruk utenfor skoletiden og passe på å vaske røkeklær før de går på skolen. Skjønner ikke helt hva de vil oppnå.

Er det kanskje et resultat av bølgen med legaliseringsdebatt at anti-narko-håndheverne nå blir mer frenetiske og nazi?

Speak for Freedom Norway
10 years ago

Det er vel trist for alle ideologiske retninger, med unntak av fascismen. Fra bygge på et samfunn der man fikk leve sitt liv i fred så lenge myndighetene ikke hadde skjellig grunn til mistanke så er vi nå på vei mot en politistat der myndighetene kan sjekke alt med deg når de vil og uten begrensninger.

Vi har skrevet mer om det her: http://freedom-norway.blogspot.com/2012/05/tramp-tramp-pa-en-ungdom.html

Fra arkivet