Ukategorisert

De kriminelle jubler!

Det var ventet at regjeringen skulle si nei til forsøksordningen, men det er et viktig signal at politikerne i den danske hovedstaden ønsker å legalisere cannabis.

Allerede i 2010 vedtok bystyret i København et ønske om å iverksette en prøveordning med statlig dyrket hasj i 40 lovlige utsalgssteder. Liberaleren skrev om saken 15. januar 2010.

Nå har København fått nei fra regjeringen, ifølge VG.

Lars Aslan Rasmussen, medlem av Københavns borgerrepresentasjon og sosialordfører for Socialdemokraterne, mener det er synd rikspolitikerne fortsetter en forbudspolitikk som inntil videre ikke har ført noe positivt med seg.

En liberal ruspolitikk er en god ruspolitikk!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anita Nyholt
10 years ago

Fra en artikkel i Politiken: «I afslaget skriver Bødskov, at hash er forbundet med en række skadevirkninger, og at en forsøgsordning med lovlig hashhandel betyder en øget tilgængelighed af hash og højest sandsynligvis et øget hashforbrug – og flere skader som følge heraf. »Regeringen ønsker på denne baggrund ikke at åbne mulighed for en sådan forsøgsordning«, skriver justitsministeren til Københavns Kommune.» Forbudet er ment for å beskytte folkehelsen. Verdens helseorganisasjon sier at 90-95% av cannabisbrukerne er måteholdsbrukere uten problemer. Skadevirkninger ved cannabis, ikke blandet med tobakk, er vanskelig å finne. Bare de folkevalgte leser nyere rapporter og setter seg inn… Read more »

Anita Nyholt
10 years ago

Utdrag fra Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuanas høringssvar til «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd»: Straffelovkommisjonen anbefalte å avkriminalisere cannabis allerede i 2004. Skadefølgeprinsippet bygger på at individet i størst mulig grad bør kunne handle fritt, og at straff bare bør anvendes når tungtveiende grunner taler for det. «Det bør ikke være tilstrekkelig for å kriminalisere en handling at den medfører skade eller fare for skade og at tilstrekkelig etterlevelse bare kan oppnås ved bruk av straff. I tillegg til vilkåret om at andre sanksjoner ikke er tilstrekkelige, må det stilles som vilkår at bruk av straff er… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Blir nok vanskelig å få til noen legalisering i et land som styres av fanatiske avholdsfolk, idrettsidioter og selvrettferdige helsefascister.

Det de jobber for nå er jo å forby tobakk og hindre at folk får kjøpt mer enn tre øl ute. Hvordan skal vi få legalisert narkotika i et slikt klima? Dette skjer nok ikke først i Norge, for å si det sånn.

Fra arkivet