Ukategorisert

En meningsløs nullvisjon

Til tross for at politikerne har en nullvisjon, døde 13 mennesker i trafikken i april måned. Det er Statistisk sentralbyrå som presenterer apriltallet.

Til tross for at nullvisjonen er en fiasko, holder regjeringen fast på målsetningen. Det er ufattelig at voksne, såkalt oppegående mennesker holder fast på noe som er totalt urealistisk.

Det å være i trafikken kan av ulike grunner være farlig. Det er mulig å redusere antall ulykker, men det er umulig å oppnå en målsetning uten tap av liv. Menneskene er forskjellige, og noen vil opptre uansvarlig i trafikken uansett hvor mange regler politikerne vedtar og uansett hvor mye penger som blir bevilget over budsjettene.

Jan Erik Fåne, tidligere stortingsrepresentant, har skrevet godt om trafikkulykker på egen blogg.

–Det som kunne blitt en nødvendig og interessant politisk debatt om hva som skal gjøres for å redusere antallet trafikkdrepte, endte altså opp med helt uinteressant og betydningsløs diskusjon om en visjon. En diskusjon som ingen andre enn en håndfull samferdselspolitikere synes er relevant.

–Stakkars velgere, skriver Jan Erik Fåne.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
10 years ago

Å påpeke ulykker har med uansvarlighet å gjøre er vel i like stor grad eksakt like tåpelig som en nullvisjon. En skulle nesten tro at det var en politiker som kan påstå noe slikt.

Pål Askeladd
Pål Askeladd
10 years ago

Jeg jobber med trafikksikkerhet til daglig (privat firma). Jeg synes nullvisjonen er bra. Visjonen om at folk ikke skal komme alvorlig til skade i trafikken ligger til grunn for det arbeidet vi forsøker å gjøre ved utforming av vei og gatenettet. For eksempel innebærer det at «det skal være lov å gjøre en feil i trafikken» Folk gjør feil, og det er det det handler om. Å la det være mulig å gjøre feil uten at man automatisk får en «dødsdom». Det har med midtdelere å gjøre for eksempel. På veier over 70 km/t skal det være midtdeler. Det er… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Politikere har store visjoner – og planer. Som tidligere fylkestingsrepresentant i Akershus kan jeg fortelle at veldig mye av tiden til både de folkevalgte og ansatte i fylkeskommunen gi med til å behandle, vedta og «rullere» tidligere vedtatte planer. Stalin hadde sine femårsplaner, og laget «sovjetiske helter» med nærmest overmenneskelige resultater – som vi idag vet var bløff. Visjonen om det narkotikafrie samfunnet fører til stigmatisering av alle som bruker og misbruker narkotika, og overgrep mot uskyldige – gjennom bl.a «war on drugs». Utrolige ressurser brukes på politi, militære, overvåkere etc – når man istedet kunne gitt folk behandling istedenfor… Read more »

Pål Askeladd
Pål Askeladd
10 years ago

Nullvisjonen er langt fra et mål. Vi vet at 0 ikke er oppnåelig fordi den siste ulykken ville vært latterlig dyr å forhindre. Da ville det vært langt mer meningsfullt å bruke ressursene andre steder i samfunnet. Nullvisjonen er en visjon.

Null kommer ikke til å bli et mål i overskuelig fremtid.

Fra arkivet