Ukategorisert

Oljepenger berger den norske modellen

Til tross for at borgerne betaler inn mye skatt, må politikerne ha hjelp fra petroleumsnæringen.

Det var ved utgangen av april betalt inn 297,5 milliarder kroner i skatt. En helt vill sum som begrenser friheten til mange borgere. Over 73 milliarder kroner av skatteinngangen er fra oljeutvinning, melder Statistisk sentralbyrå.

Selv om Norge har et høyt skatte- og avgiftsnivå, er det ikke nok. Politikerne er avhengig av olje og gass for å få hjulene til å gå rundt. Selv om varsellampene bør blinke, er det vanskelig å få Stortinget til å vedta kutt i skattefinansierte utgifter.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Holta
10 years ago

Den nordiske modellen er en bløff.

andré
andré
10 years ago

Norge produserer ca 40 ganger mer olje per hode enn USA, og det forklarer «suksessen» til den såkalte norske modellen ja.

«Samla inntekter til folketrygda har dermed auka med 7,3 prosent hittil i år». Men dette er jo irrelevante tall. Er det noe vi vet om monopolpenger så er det at det hele tida blir mer av dem, så da er det jo klart at det også kommer inn mer penger selv om det ikke kommer inn mer verdier. En må korrigere for pengevolumsøkning (også kalt «inflasjon» en gang i tiden. Nå er «inflasjon» prisøkning i en varekurv, altså tøv).

Fra arkivet