Ukategorisert

Aldri mer 22. juli

Konferansen er interessant fordi det i del to blir fokus på ytringsfrihet og ytringsansvar, temaer det har vært diskusjoner om etter 22. juli.

Justis- og beredskapsministeren inviterer til konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme, i samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Støttegruppen 22. juli.

Det kryr av gode eksempler på at den private eiendomsretten setter grenser for ytringsfriheten, helt i tråd med liberalistiske verdier.

Denne konferansen er todelt: Første del tar for seg historien og hva den kan lære oss om å leve videre med dramatiske erfaringer. Andre del ser på ytringsfrihet og ytringsansvar og hvordan vi kan møte hat og ondskap på nett.

Det skal være mulig å følge konferansen via nett-tv på Regjeringen.no. Konferansen blir arrangert i Kristiansand tirsdag 29. mai.

Se hele programmet, publisert på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer