Ukategorisert

Aldri mer 22. juli

Konferansen er interessant fordi det i del to blir fokus på ytringsfrihet og ytringsansvar, temaer det har vært diskusjoner om etter 22. juli.

Justis- og beredskapsministeren inviterer til konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme, i samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Støttegruppen 22. juli.

Det kryr av gode eksempler på at den private eiendomsretten setter grenser for ytringsfriheten, helt i tråd med liberalistiske verdier.

Denne konferansen er todelt: Første del tar for seg historien og hva den kan lære oss om å leve videre med dramatiske erfaringer. Andre del ser på ytringsfrihet og ytringsansvar og hvordan vi kan møte hat og ondskap på nett.

Det skal være mulig å følge konferansen via nett-tv på Regjeringen.no. Konferansen blir arrangert i Kristiansand tirsdag 29. mai.

Se hele programmet, publisert på Regjeringen.no.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Holta
10 years ago

«Det kryr av gode eksempler på at den private eiendomsretten setter grenser for ytringsfriheten, helt i tråd med liberalistiske verdier.»

Det er neppe genialt å fremme liberalisme med begrensningher i ytringsfriheten. Men selvsagt kan man nekte mennesker å plassere reklame i postkassen i et liberalistisk samfunn, og slik hindre ytringer.

Det viktige er imidlertid friheten til ytre seg i sine medier, og at den ytringsfriheten er større enn i dagens Norge.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Det oppkonstruerte begrepet «ytringsansvar» må etter min mening brukes med den aller største forsiktighet. Begrepet synes å ha oppstått motivert av et ønske om å sette flest mulig opposisjonelle i hartkorn med terroristen, uten tanke på at begrepet når som helst kan ramme de som har laget det. Hvis vi f.eks. har det tilfellet at en jøde blir drept fordi han er jøde, og det senere viser seg at morderen har stor sans for NRK’s dekning av Israel-Palestina-konflikten, og nevner flere journalister som eksempel på dette. Har da journalistene et ytringsansvar, hvis det kan antydes at de, med sin fremstilling,… Read more »

Fra arkivet