Ukategorisert

Visumfrihet er neste mål

Grenseboerbeviset er en historisk begivenhet.

Det var stort presseoppbud under det som må sies å være en historisk begivenhet, nemlig at innbyggere som bor inntil 30 kilometer på hver side av grensa nå kan skaffe seg et grenseboerbevis. Dette letter adgangen til hverandres naboland. Utenriksministeren understreket folk-til-folk-samarbeidet i sin tale på Storskog, noen meter unna Russland.

Og fylkesordføreren sier dette om nyordninga:

–Betydninga er at vi kan styrke og fremme folk-til folk-samarbeidet. Vi ser at næringsaktører, idretten, politiske delegasjoner og andre får det til, men dette er et bevis for at den vanlige grenseboer kan styrke kontakten med andre over grensa, sa Runar Sjåstad.

Finnmark fylkeskommune har i lang tid hatt et sterkt politisk engasjement med Nordvest-Russland, og de seinere åra tatt opp spørsmål om visum og lettere tilgang mellom Norge og Russland. Slik kommenterer fylkesordføreren dette engasjementet i lys av dagens historiske begivenhet:

–Vår rolle har hele tiden vært, og vil fortsatt være, å ha en pådriverrolle i forhold til at det er første skritt. Vi skal enda videre, vi vil ha visumfrihet, sa fylkesordføreren på den norsk-russiske grensa ved Storskog.

(Hentet fra FFK.no)

Mest lest

Arrangementer