Ukategorisert

Visumfrihet er neste mål

Grenseboerbeviset er en historisk begivenhet.

Det var stort presseoppbud under det som må sies å være en historisk begivenhet, nemlig at innbyggere som bor inntil 30 kilometer på hver side av grensa nå kan skaffe seg et grenseboerbevis. Dette letter adgangen til hverandres naboland. Utenriksministeren understreket folk-til-folk-samarbeidet i sin tale på Storskog, noen meter unna Russland.

Og fylkesordføreren sier dette om nyordninga:

–Betydninga er at vi kan styrke og fremme folk-til folk-samarbeidet. Vi ser at næringsaktører, idretten, politiske delegasjoner og andre får det til, men dette er et bevis for at den vanlige grenseboer kan styrke kontakten med andre over grensa, sa Runar Sjåstad.

Finnmark fylkeskommune har i lang tid hatt et sterkt politisk engasjement med Nordvest-Russland, og de seinere åra tatt opp spørsmål om visum og lettere tilgang mellom Norge og Russland. Slik kommenterer fylkesordføreren dette engasjementet i lys av dagens historiske begivenhet:

–Vår rolle har hele tiden vært, og vil fortsatt være, å ha en pådriverrolle i forhold til at det er første skritt. Vi skal enda videre, vi vil ha visumfrihet, sa fylkesordføreren på den norsk-russiske grensa ved Storskog.

(Hentet fra FFK.no)

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Rune Ødegård
Lars Rune Ødegård
9 years ago

Det er på tide for vestens ledere å erkjenne følgende: Krimminelle russere har de beste levekår i Russland og andre ekssovjetiske stater fordi de der mye lettere kan smøre myndighetspersoner mye lettere enn hva som er mulig i vestlige land.Dette vet vestlige ledere svært godt.Når det kommer til russisk innvandring så har russere en mye bedre arbeidsmoral fordi de har vært nødt til å klare seg selv fra dag en.Det er ikke så godt trygdesystem der de kommer fra.Russere flest vil jobbe men blir ofte avvist på det norske arbeidsmarked på grunn av det norske oppsigelsesvernet.Arbeidsgiverne vet at det blir… Read more »

Jan
Jan
9 years ago

Grenseboerbevis: (utklipp fra krigsdagbok fra Vardø, Jan Krogh) «Fredag 9. august 1940 Kunngjøring fra politimesteren i Vardø: – I følge Administrasjonsrådets bestemmelser skal for Vardø politimesterdistrikts vedkommende alle personer over 15 år og som er bosatt i Vardø by, Vardø herred og Berlevåg herred etter 15. september 1940 være i besiddelse av grenseboerbevis. Skriftlig søknad sendes politi eller lensmann sammen med fotografi. Beviset må hentes innen 15. september 1940. (19)» Allerede på 1930-tallet ønsket osloregimet oversikt over oss grenseboere, enda 30 år etter at vi finnmarkinger fikk rett til tjeneste i det norske militæret. Mht evt gjenoppfriskning av ordninga -se… Read more »

Fra arkivet

 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!