Kommentar

Feige Fjordman nekter å vitne

Forsvarerne til terrortiltalte Anders Behring Breivik har problemer med å få vitnene de har innstevnet, til å stille opp. Pussig nok har kun aktoratets vitner vitneplikt. Blant dem som nekter å møte, er bloggeren «Fjordman». Han har emigrert. Han er feig, rett og slett.

Jeg er forberedt på sterk kritikk fra Fjordmans meningsfeller for denne artikkelen, og ber derfor innledningsvis om at før man innstiller autopiloten og hakker løs på tastaturet bør man lese artikkelen helt ferdig.

Bloggeren Fjordman, var aktiv på «islamkritiske nettsteder i steden, som Gates of Vienna og Islamwatch» (ifølge Wikipedia), i tillegg til sin egen blogg. Fjordman omfavner samfunnssynet som spår at Europa vil bli overtatt av muslimer (Eurabia-teorien), og er sterkt kritisk til et flerkulturelt samfunn.

Fjordman stod frem under fullt navn, Peder Nøstvold Jensen, i VG i august 2011.

Fjordman skal være beundret av mange motstandere av det flerkulturelle samfunnet, og fremstår i manifestet til Behring Breivik som et stort forbilde; «Hele 39 av essayene skrevet under pseudonymet Fjordman er kopiert i sin helhet inn i manifestet» (Wikipedia). Men Nøstvold Jensen har distansert seg kraftig fra Behring Breivik – og ønsker altså ikke vitne i den pågående rettssaken.

Fjordman bidro til terroristens verdensbilde
Nøstvold Jensen er ikke alene om å føle et sterkt ubehag over å være et forbilde for, og bli omfattende sitert i manifestet til Behring Breivik. I rettssaken er det ett tema som overskygger alle andre; er Behring Breivik tilregnelig eller ikke?

Den første rapporten fra de psykiatrisk sakkyndige er blitt latterliggjort for ikke å forstå nasjonalistenes tankeverden. Forsvaret har stevnet mange vitner som kunne belyse hvorvidt Behring Breiviks «verdensbilde» og oppfatninger om den såkalt pågående krigen mellom islam og Vesten er tegn på utilregnelighet, eller om Breiviks syn deles av andre.

At Fjordman og andre bidro til Behring Breiviks politiske oppfatninger kan det være liten tvil om. Hvor mye han faktisk har satt seg inn i disse tankene, eller om han bare har «klippet og limt» for å få til en slags sammenhengende ideologisk overbygning for sine terroristiske handlinger, er naturligvis en annen sak.

La meg understreke, som også mange andre har sagt: Om man bidrar til en politisk oppfatning betyr ikke at man på noen måte er medansvarlig for de handlinger som gjøres med begrunnelse i denne poltiiske oppfatninger.

Konspirasjonsteoriene florerer
Det er ikke vanskelig å forstå utfordringen det er for de som i større eller mindre grad deler Behring Breiviks verdensbilde, men som for enhver pris ønsker å distansere seg fra hans grufulle handlinger.

Når man havner på forsvarernes vitneliste, kan man frykte å bli tatt til inntekt for gjerningsmannens handlinger. Påtalemyndighetenes vitner er de som faktisk var tilstede under eller efter terrorhandlingen og massakren, og de som kan kaste lys over selve handlingene, virkningene – og forberedelsene. All den tid Anders Behring Breivik ble tatt på fersk gjerning, har tilstått – og erklært at han ville gjort det om igjen, og også hadde langt mer omfattende planer – skal ikke forsvarernes vitner forsøke å unnskylde eller bortforklare Behring Breiviks handlinger. De skal belyse motivet for handlingene, og samtidig vise at det går an helt eller delvis å ha sammenfattende virkelighetsoppfatning – uten av den grunn å ønske å begå eller støtte terrorhandlinger.

Problemet er at mange av de som deler Behring Breiviks verdensbilde også deler en oppfatning av en stor konspirasjon mot deres meninger. De føler sine meninger undertrykket sin person stigmatisert på grunn av meningene sine.

Men både Hanne Nabintu Herland, og Peder Nøstvold Jensen, som altså begge nekter å vitne for Behring Breiviks forsvarere, har efter terrorhandlingene 22.juli ifjor stadig vært ute i media – enten i form av intervjuer, eller innlegg og artikler.

Behring Breivik og andre som deler konspirasjonsteorien om meningssensur glemmer at det ikke foreligger publiseringsplikt for mediene. Å få publisert sine meninger innebærer heller ikke at tilslutningen til standpunktene øker i befolkningen.

En gylden anledning for Eurabia-motstanderne
ville det vært om de faktisk stilte opp i rettssaken som vitner. De kunne både få forklart seg om sitt verdensbilde – og ta avstand fra Behring Breiviks handlinger.

Ofre og pårørende som kunne ha all verdens grunner for å slippe å vitne, har stilt opp. Politifolk som måtte se død og lidelse i et hittil ukjent omfang her til lands har stilt opp. Pårørende har sittet på tilhørerbenkene og hørt om sine kjæres lidelser.

Herland, Bruce Bawer og Peder Nøstvold Jensen kunne tatt avstand fra Anders Behring Breiviks handlinger, og forklart at skal samfunnet endres må det skje med fredelige midler. Og de kunne forklart hvorfor vi som ikke er redd Europa skal ende opp som et Eurabia, tar feil. Utfordringen deres er naturligvis at en rettssal ikke er noe ekkokammer. Man vil bli møtt med motargumenter og kritiske spørsmål. Det kan naturligvis være ubehagelig.

Fjordman har tidligere blitt utfordret til debatt av Venstres Abid Q. Raja, men takket nei.

Hva er han egentlig redd for?

At han skal fremstå like avkledt og usammenhengende som Anders Behring Breivik har gjort i løpet av rettssaken?

Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av nettstedet «honestthinking.org», har beskrevet Fjordman som følger i et intervju med NRK: «Mange beundrer ham. For å sette det litt på spissen blir han nesten sett på som en profet.» (Wikipedia).

Det er mulig profeter helst ikke vil debattere, bare fremlegge sine «visjoner» uten å måtte konkretisere, belegge og begrunne. Anders Behring Breivik har hatt en drøm om å bli en av lederne for kampen mot Eurabia. Om Peder Nøstvold Jensen er en profet for sine meningsfeller, kan han vanskelig oppfattes som en leder.

Han rømmer. Uten å være i livsfare. Hvilke sanne ledere som blir tilbudt en talerstol gjør slikt?

Fjordman, Peder Nøstvold Jensen, er rett og slett feig.

20 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
9 years ago

Er Fjordman ikke i livsfare ? Hm.. Har myndighetspersoner antydet at han må regne med voldsomme reaksjoner siden han har stilt seg laglig til for hugg ? ..

Allison Karalus
Allison Karalus
9 years ago

To all leaders of our God & King the Lord Jesus Christ: Adam, Eve & the Lord Jesus Christ said, «#1. Warlords are to be placed in prison. #2. Every country is not to be at war with any country, nor a military in any country. #3. No nuclear arms program. #4. No military. #5. No guns. #6. No energy use. #7. No insurance companies. #8. No healthcare system. #9. No abortion. #10. No same sex marriages. #11. No reptile farms & no reptile sales #12. No pharmacy #13. No drugs For God so love the world that He gave… Read more »

Gullstandard
9 years ago

Jeg refererer til hendelsene når hans navn ble avslørt, og de reaksjonene som myndighetspersoner kom med. Ved å lese mellom linjene var det vanskelig å få noe annet inntrykk enn at politi m.m. gav fullstendgi blaffen i truslene han ble utsatt for, og at han ikke kunne regne med noe hjelp og beskyttelse.

Anonym feiging
Anonym feiging
9 years ago

For det første synes jeg aktoratet nå burde innkalt både Hans Rustad, Fjordman og diverse andre fra Document-miljøet som faktisk har hatt kontakt med ABB før 22/7 som vitner i saken. Da ville disse vitnene for aktoratet hatt oppmøteplikt, slik jeg nå forstår norsk lov. Aktoratet har i denne saken gjort alt for lite for å belyse ABB’s ideologi, og om han faktisk er tilregnelig eller ikke. Når det gjelder Fjordman, kan jeg godt forstå at han unndrar seg vitneplikten nå som det har kommet fram at han ikke trenger å møte ettersom han er innkalt av forsvarerne. Fjordman har… Read more »

Anonym
Anonym
9 years ago

Jeg merker allerede at mannen i gata er ganske irritert over sensuren av høyreekstreme meninger i forhold til hva som kringkastes og ikke. Kunne de ikke bare latt ham holde på, dømt ham, og blitt ferdig med det?

Breivik forsøker å regissere et medieshow, det er jo åpenbart. Når han nå hindres i dette, så får vi bare grobunn for mer ekstremisme. Svaret på ekstremismen ble – helt tydelig – IKKE mer åpenhet og demokrati, slik Jens lovet.

Grøsser over tanken på hva som kan komme av autoritære lover og intoleranse overfor avvikere fremover.

Ødegård
Ødegård
9 years ago

Så lenge Galtung med sine antisemittiske konspirasjonsteorier slipper å vitne og oppholder seg i utlandet. Hvorfor kan ikke Fjordmann med sine Eurabia konspirasjoner gjøre det samme? Samme ulla begge deler!

Pleym
Pleym
9 years ago

Ødegård, det er mulig jeg ikke er oppdatert, men har noen bedt Johan Galtung om å vitne i terrorrettssaken?

Steen Wied
Steen Wied
9 years ago

Norske politi kunne ike garantere Kurt Westergaards sikkerhed, og sendte ham hjem. Tror pokker at Fjordman ikke tager til Oslo.

Gullstandard
9 years ago

Selvsagt KUNNE politiet ha sikret Westergaard, hvis de bare ville. Hvis de hadde hatt sine prioriteringer i orden. Men desverre…

Ekkokammeret
Ekkokammeret
9 years ago

16.05.12 Galtung frafalt som vitne i terrorrettssaken
(VG Nett) Breiviks forsvarere vurderer nå om de skal erstatte Johan Galtung med et nytt vitne, eller om de skal gi de andre vitnene mer tid.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10061505

Neologismen
Neologismen
9 years ago

Fredsprofessor Johan Galtung høster skarp kritikk fra eksperter på antisemittisme og konspirasjonsteori for sin siste artikkel. – En trist sorti fra norsk akademia, sier Terje Emberland ved Holocousenteret.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8098250

Derfor slipper Stein Lillevolden å vitne i terrorsaken, mens Johan Galtung kalles inn.
http://www.dagbladet.no/2012/05/04/nyheter/innenriks/terror/anders_behring_breivik/breivik/21443864/

Pleym
Pleym
9 years ago

Akkurat hva Galtung hadde å bidra med, har jeg vanskelig for å se. Forøvrig er jeg enig med Gullstandard hva angår politiets prioritering.

Efter striden om Muhammedkarikaturene har heldigvis oppslutningen om ytringsfrihet og avvisningen av krenkelseshysteriet blitt sterkere her i Norge.

Men Jonas har visst ikke byttet ut filttøflene sine..

Skribent
Skribent
9 years ago

Fjordmans to alternativer nå som det har kommet fram at forsvarets innkalte vitner ikke har møteplikt: 1. Fjordman er ganske skrivefør, og har annonsert at han vil kommentere det han ville sagt i sitt vitnemål og i sakens anledning i et kommende essay og en bok han skriver på. 2. Fjordman er innkalt som frivillig fagvitne av en forsvarsadvokat som gjentatte ganger har beskyldt Fjordman for å være moralsk medskyldig. Å dokumentere dette er hans erklærte forsvarsstrategi. Fjordmans vitnemål ville ikke blitt kringkastet, men derimot utfyllende kommentert av Harald Stanghelle, Anders Giæver og Marte Michelet. Hvordan disse ville omtalt Fjordmann… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Jeg ville valgt begge.

Først vitne, så skrive.

At en rekke vitners forklaring ikke blir kringkastet, er jeg uenig i. Altså rettens avgjørelse om dette. Det burde ikke vært gjort forskjell på f.eks Øyvind Strømmen og Ole Jørgen Anfindsen.

trackback
9 years ago

[…] og styrke i retten, fremstår Fjordman, Herland og andre “rettsflyktninger” som feige. Jeg er helt enig i at rettens avgjørelse om ikke å kringkaste noen vitners forklaringer, men å […]

Jack Bauer (feiging)
Jack Bauer (feiging)
9 years ago

Pleum:
Ville du fremdeles vitnet i Fjordmanns situasjon dersom du ikke var trygg på at offentligheten fikk servert den usensurerte versjonen av vitnemålet ditt?

Her bommer du totalt i analysen din. Journalister har en tendens til å tro at mennesker som tør stå for upopulære holdninger liksom skal tåle absolutt alt. Du skriver rett og slett en jævla feig kommentar, jeg ble for første gang provosert over holdningene dine.

Pleym
Pleym
9 years ago

Du, jeg skrev at i dagens mangfoldige mediebilde finnes det mange muligheter for å få ut sitt budskap. Man er ikke avhengig av direktesending fra tingretten. Selv om jeg mener at det er det man burde fått. Det hadde altså vært langt mer alvorlig hvis det 1) var nedlagt generelt referatforbud, eller 2) retten ble lukket under vitneforklaringene. Heldigvis har Oslo tingrett tillatt at Ole Jørgen Anfindsens vitneforklaring sendes direkte. Det er da et lite skritt i riktig retning, for å ivareta åpenheten. Jeg sier ikke at folk som tør stå for upopulære meninger skal tåle absolutt alt. Problemet med… Read more »

HHH
HHH
9 years ago

Dersom han skriver bok og kommentarer burde vel det være godt nok. Om noen er påvirket av hva han tidligere har skrevet så er det ikke noe problem å kopiere denne teksten og ha den supplert til retten, uten å måtte ha ham inn for å stemme.

Fra arkivet

 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.