Ukategorisert

Verneplikten har oppslutning i befolkningen

Forsvarets ferske innbyggerundersøkelse viser at politikerne dessverre har oppslutning om verneplikten.

Innbyggerundersøkelsen er publisert på Forsvaret.no. Dokumentet viser at en betydelig del av befolkningen støtter slaveri som Liberaleren for lengst har omdøpt verneplikten til. Det er likevel hyggelig at 23 prosent er enige i spørsmålet om at vernepliktsordningen bør avskaffes.

Undersøkelsen viser også at 60 prosent av befolkningen mener det bør være frivillig for kvinner om de ønsker å avtjene verneplikten. 60 prosent er et hyggelig tall for oss som ikke ønsker å utvide ordningen med slaveri.

Alle bør kunne takke ja eller nei til jobbtilbud og vernepliktsordningen bryter fullstendig med denne valgmuligheten. Derfor bør det være lov å omtale ordninger som slaveri.

Tags:

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
  • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
    Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
  • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
    Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.

Verdt å få med seg