Ukategorisert

Skatteøkninger med SV

At SV ønsker å øke skattene er ingen nyhet. Derfor er det viktig å få de røde ut av regjeringskontorene etter valget i 2013.

I et hemmelig SV-notat kommer partiets skattegruppe med forslag om drastiske skatteøkninger for å finansiere partiets kjernesaker, skriver DN.no.

Økt skatt for banker, oljeselskaper og boligeiere og flyseteavgift er noen av forslagene som er oversendt partiets programkomité for 2013-valget. SV-gruppen foreslår blant annet å øke verdisettelsen av sekundærbolig og næringseiendom fra dagens 40 prosent til 90 eller 100 prosent.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Høye skatter og mange skatter betyr en omfattende stat som gir borgerne minimalt med spillerom.

Mest lest

Arrangementer