Ukategorisert

Forenklinger

Det blir enklere å bygge på huset. Regjeringen skal ha ros for å forenkle, men det er fortsatt mulig å gå lengre enn det kommunal- og regionalministeren gjør.

Enkle tiltak vil bli fritatt søknadsplikt. Søknadsfritaket gjelder for eksempel tilbygg og frittstående bygg som ikke benyttes til boligformål, som garasje og uthus.

Les hele pressemeldingen som kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har sendt ut.

Eieren av en eiendom bør ha frihet til å gjøre store endringer på eiendommen uten godkjenning fra byråkrater og politikere.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer