Ukategorisert

Jeg har sendt epost til Slagsvold Vedum om pelssubsidier

I tråd med hva jeg skrev i Liberalerens artikkel om signalene fra den nye landbruksministeren om fortsatt støtte til pelsdyrnæringen, har jeg skrevet en epostmelding til Trygve Slagsvold Vedum om at han ikke har min støtte til å bruke mine skattepenger på dyreplageri.

Jeg sendte denne epostmeldingen til statsråden:

«Til landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum!

Gratulerer med utnevnelsen til ny landbruks- og matminister!

Jeg har lest i VG at du ønsker å opprettholdte pelsdyrnæringen. Enhver næring eller bedrift beviser sin evne til å eksistere ved at bedriften har større inntekter enn utgifter. Hvis bedriften må ha overføringer over statsbudsjettet (subsidier) for å opprettholde driften, viser den at den ikke har evnen til å overleve.

Subsidier holder liv i næringer og bedrifter som ikke klarer å overleve ved egen hjelp. Dette betyr at man hindrer nødvendig omstilling, og bevarer en nærings- og bedriftsstruktur som ikke har livets rett.

Subsidier til bedrifter og næringer betyr også at jeg som skattebetaler er med på å betale for produkter og tjenester jeg ikke kjøper. Jeg ser ingen grunn til at jeg skal betale for at andre skal gå med pelsplagg. De som ønsker å betale for klær av pels fra oppdrettsvirksomhet bør betale hele regningen for slike klær av egen lomme.

Jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal brukes for å holde liv i en næring som aler opp og holder liv i dyr til den dagen pelsen deres gjør det greit å drepe dem. Jeg anser også at dèt å ale opp dyr og holde dem i bur kun for pelsens skyld er rent dyreplageri. Og jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal brukes til dyreplageri.

Derfor ber jeg om at subsidiering av pelsdyrnæringen opphører.

Hvis pels er attraktivt nok for forbrukerne, vil pelsdyrnæringen kunne klare seg uten mine skattepenger.

Avventer positivt svar fra deg.

Mvh. Per Aage Pleym Christensen»

Du kan også sende epost til Slagsvold Vedum, på denne epostadressen:

postmottak at lmd.dep.no

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

Greit synspunkt, Pleym, men du blander sammen to diskusjoner: Er pelsoppdrett dyreplageri eller måter spesielt moralsk problematisk? Bør utvalgte deler av næringslivet subsidieres?

Pelsnæringen er en del av landbruket og inngår vel i den pakken. Det er helt OK å være mot subsidier generelt, men man kan ikke basere næringspolitikk på moralistiske stemningsbølger i folket.

Pleym
Pleym
9 years ago

Konrad, jeg blander ikke to diskusjoner. Jeg bruker to argumenter overfor landbruksministeren: 1. Næringsvirksomhet bør klare seg uten subsidier. 2. Jeg ønsker ikke å subsidiere dyreplageri. Sum: Nei til subsidier til pelsdyrnæringen. Verre er det ikke. For min del handler det ikke om moralistiske stemningsbølger i folket. Dette er min begrunnelse. Hvilken begrunnelse andre har, er deres sak. Det jeg håper, er at mange nok er mot subsidier til pelsdyrnæringen, slik at disse subsidiene kan avvikles. Jeg ville ikke ikledt meg pels uansett, men om folk betaler for det produktet får det være deres sak. Kan næringen da drive med… Read more »

Konrad
9 years ago

Ok, for å være mer presis: Dersom du mener pelsdyroppdrett er moralsk uholdbart («dyreplageri»), synes jeg heller du bør argumentere for forbud. Det er et godt prinsipp virkemiddel og formål skal matches 1:1. Noen mener at høns i bur eller gris på bås (en gris har langt mindre bevegelsesfrihet enn en mink i bur) også er dyreplageri. Skal subsidiene doseres etter hvilken type dyrehold folk har synes om rent moralsk?

Pleym
Pleym
9 years ago

Nei, jeg er mot subsidier uansett.

Men det er fullt mulig for meg som forbruker å boikotte varer jeg ikke ønsker å kjøpe.

Nå har jo Brekk argumentert for at næringen er utsatt for et sterkt kontrollregime. Opprettholder man dette og fjerner subsidiene er det ikke sikkert at næringen overlever. Uten at jeg vil felle en tåre.

ola rakvåg
ola rakvåg
9 years ago

Subsidiene til pelsdyrnæringen er på 35 millioner pr år. 24 av dem går til transportfirma som kjører inn avfall som blir til pelsdyrfôr. 10,1 millioner går til ferieavløsning på lik linje med andre husdyrproduksjoner. 0,9 mill er øremerket avlsarbeid/forskning.
Dette gir eksport inntekter på ca 450 mill til Norge. Av dette blir det betalt ca 46 millioner i skatt. Norge går da i pluss på denne produksjonen som sysselsetter ca 2300.
Konklusjon om subsidiering:Statsstøtte gis for å opprettholde bosetting i distriktene.

Pleym
Pleym
9 years ago

Jeg mener folk må betale den reelle prisen det koster å bo der man har valgt å bosette seg. I Oslo-området betaler vi høye boligpriser.

Hvis pelsindustrien er lønnsom, som du skriver, så kan vi jo bare fjerne subsidiene. Hvis subsidiene er på 35 mill kr, og 46 mill betales i skatt, så vil bortfall av subsidier bety at det betales 11 mill i skatt. Helt greit.

Så lenge jeg vet at mine penger ikke går til å holde liv i en industri jeg ikke ønsker å støtte.

ola rakvåg
ola rakvåg
9 years ago

Staten Norge bruker jo slike virkemidler, som subsidier er for å opprettholde bosetting. Det er ikke sånn at alle kan bo i Oslo. Maten produseres i distriktene, men på en del små bruk der inntekten av pelsdyra gjør det mulig å bo litt perifert. Mange slike plasser ligger slik til at det ikke er mulig å pendle på annen jobb. Blir slike grender/plasser fra flyttet vil det gro igjen av lauvskog, da blir det ikke atraktivt for turister. Noe som vil ramme de som satser på det. Det jeg prøver å si er at det Norske samfunnet er avhengig av… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Det er ikke naturlig for dyr å leve i bur. Det er heller ikke naturlig at dyr skal fødes og ales opp for så å avlive dem på grunn av pelsen.

Gullstandard
9 years ago

Gode poenger fra Ola. Subsidier er et onde uansett, men pelsdyrsubsidier er nok mindre skadelige enn andre typer.

Det er naturlig å holde dyr i bur, på beite eller i garn i sjøen, på samme måte som det er naturlig å klippe håret, lage kontaktlinser eller leve lenger enn 20 år.

Hvorvidt enkelte pelsdyr (eller andre) i fangenskap har dårlige forhold er en sak helt på siden, som brukes for å piske opp en moralistisk stemningsbølge mot en helt ordinær del av landbruket.

Gullstandard
9 years ago

Og Konrad..

Konrad
9 years ago

«Så lenge jeg vet at mine penger ikke går til å holde liv i en industri jeg ikke ønsker å støtte.» Det er en ærlig sak å være mot pelsdyrhold. Det er også en ærlig sak å være mot subsidier generelt. Men nå er det slik at via statsbudsjettet støttes eller drives en mengde forskjellige aktiviteter, og det finnes alltids folk som er uenige. Du er i mot pelsdyr, jeg er i mot postmodernistisk kvinneforskning, andre er i mot abort, vi spytter alle penger inn i statskassen som bruker penger på disse formålene. Når Pleym velger deg ut en bestemt… Read more »

trackback
9 years ago

[…] gratulerte jeg Trygve Slagsvold Vedum med utnevnelsen til landbruksminister, og stilte ham et spørsmål om å avvikle subsidiene til pelsdyroppdrett. Før helgen fikk jeg svar. Det tok sånn omtrent 100 dager. Mitt standpunkt til subsidier til […]

trackback
9 years ago

[…] statsrådsstolen med ansvar for norsk landbruk. Da Trygve Slagsvold Vedum ble ny landbruksminister sendte jeg ham likevel en epost og spurte om muligheten for at han ville avvikle subsidiene til pelsdyrnæringen. Det tok ham 100 […]

Fra arkivet