Ukategorisert

Forsvarsministeren vil ha verneplikt for kvinner

Heldigvis fremmer ikke forsvarsminister Espen Barth Eide forslaget, men han legger ikke skjul på at han ønsker å utvide ordningen med tvangstjeneste til også å inkludere kvinner.

Det er et stort oppslag om verneplikt på nettstedet til NRK. Forsvarsministeren får skryt av Befalets Fellesorganisasjon som ønsker kjønnsnøytral verneplikt i Norge.

Argumentet er visstnok likestilling, men det er et dårlig argument ettersom kun en liten del av ungdommene må gjennomføre tvangstjenesten. Når få menn må inn til tjeneste, hvorfor skal staten tvinge kvinner inn i Forsvaret?

Det kryr av argument mot verneplikten, alt fra ideologiske til økonomiske argument. Et moderne forsvar bør bestå av personell som har takket ja til jobben, og vernepliktsordningen bryter fullstendig med denne friheten.

Gjennom verneplikten bruker politikerne milliarder av skattefinansierte kroner på noe som trolig ikke virker. Det er ulogisk, det er gammeldags og det bør opphøre!

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andy
Andy
9 years ago

Strengt tatt rykende uenig. Det ville ha vært aldeles strålende om Eide hadde fremmet og om mulig tvunget igjennom et forslag om tvungen verneplikt for kvinner!

Og grunnen er simpelthen at forslaget ville akualisert hele vernepliktsdebatten. Det ville medført så store protester fra store deler av den kvinnelige befolkning (de utgjør som kjent ca. 50% av oss, og de aller fleste av denne halvparten gir p.t. f… så lenge verneplikten ikke rammer dem selv) at den alternative diskusjonen om *avskaffelse* av verneplikt og innføring av et profesjonelt forsvar ville tvunget seg frem.

Gullstandard
9 years ago

Gjentar til det kjedsommelige; alternativet til verneplikt er ikke bare et profesjonelt forsvar !

Anonym
Anonym
9 years ago

De burde selvsagt fjerne hele verneplikten, men skal de absolutt ha det er det urettferdig at ikke kvinner også må gjøre det.

Anonym
Anonym
9 years ago

Den fremstår i hvert fall som helt meningsløs i dag.

Akkkkkar
Akkkkkar
9 years ago

Den eneste hæren som noensinne har krenket mine rettigheter, er den norske.

Jeg motarbeidet, utnyttet og stjal aktivt fra Forsvaret under hele verneplikten. Og vil gjøre det så lenge de fortsetter å krenke meg.

Vil de ha sosialisme, skal de få sosialisme.

Fra arkivet