Ukategorisert

Forsvarsministeren vil ha verneplikt for kvinner

Heldigvis fremmer ikke forsvarsminister Espen Barth Eide forslaget, men han legger ikke skjul på at han ønsker å utvide ordningen med tvangstjeneste til også å inkludere kvinner.

Det er et stort oppslag om verneplikt på nettstedet til NRK. Forsvarsministeren får skryt av Befalets Fellesorganisasjon som ønsker kjønnsnøytral verneplikt i Norge.

Argumentet er visstnok likestilling, men det er et dårlig argument ettersom kun en liten del av ungdommene må gjennomføre tvangstjenesten. Når få menn må inn til tjeneste, hvorfor skal staten tvinge kvinner inn i Forsvaret?

Det kryr av argument mot verneplikten, alt fra ideologiske til økonomiske argument. Et moderne forsvar bør bestå av personell som har takket ja til jobben, og vernepliktsordningen bryter fullstendig med denne friheten.

Gjennom verneplikten bruker politikerne milliarder av skattefinansierte kroner på noe som trolig ikke virker. Det er ulogisk, det er gammeldags og det bør opphøre!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer