Notiser

Vil legge ned fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune, hvil i fred. Les mer om FpUs aksjon på nettstedet til Rogalands Avis.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

Hva er de ønsker å legge ned? Fylkeskommunen som politisk, folkevalgt nivå ELLER fylket som administrativt nivå/inndeling for offentlig administrasjon? Fylkesmannen har et byråkratisk apparat som ikke er del av fylkeskommunen.

Fylkeskommunens oppgaver må utføres av noen med passe geografisk nedslagsfelt. Dette gjelder særlig de videregående skolene som i store deler av landet henvender seg til et større distrikt enn den kommunen de ligger i. Det samme gjelder kollektivtrafikk og hovedveier over kommunegrensene.

Legger man ned fylkeskommunen fjerner man ikke byråkrati, bare noen politiske verve (fylkesting og fylkesordfører).

Andy
Andy
9 years ago

For en gangs skyld enig med Konrad. Selv om han kanskje ikke er enig med meg. 😉 Det stadige gnålet om å fjerne fylkeskommunen er fullstendig misforstått! Man sparer eller forenkler ikke noe som helst, for fylkeskommunens oppgaver må fortsatt utføres enten man liker det eller ei. Men derimot kunne en del av detaljstyringen som kommunene allerede pålegges med fordel vært flyttet opp et hakk! Så om du vil fjerne fylket må enten oppgavene flyttes opp på statlig nivå, hvilket ikke på noen måte er ideelt, eller så må rollene og oppgavene dupliseres utover og ned i hver eneste kommune… Read more »

Andy
Andy
9 years ago

BMS:
Du tror vel ikke på ramme alvor at disse 960 kr. per innbygger til administrasjon blir redusert hvis man flytter oppgavene (alle eller bare noen få utvalgte) ned på de 19 kommunene som Finnmark består av? Om det sannsynligvis ikke resulterer i 19 ganger så mange kontorer og offentlig ansatte, så blir i alle fall antall kontorer og ansatte mangedoblet!

Andy
Andy
9 years ago

BMS:
Tro kan flytte fjell, sies det. Men det skader nok ikke å realitetsorientere sin tro med visse mellomrom…

Fra arkivet