Ukategorisert

Straff for å ha ansatte

På grunn av arbeidsgiveravgiften er det kostbart å ha ansatte i norske bedrifter. Denne skatten utgjorde formidable 98,4 milliarder kroner i 2011.

Dette tilsvarer en økning på 5,8 milliarder kroner eller 6,3 prosent sammenlignet med 2010, melder Statistisk sentralbyrå.

Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift omfatter lønn og andre godtgjørelser samt tilskudd og premier til pensjonsordninger.

86 prosent av grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift i privat sektor kommer fra områder hvor avgiftssatsen er høyest og ligger på 14,1 prosent. Dette er hovedsakelig i østlandsområdet og sentrale kystnære områder nordover til og med Trondheimsfjorden. Tiltakssonen, altså Finnmark og Nord-Troms, pluss Svalbard har ikke arbeidsgiveravgift.

Den sosialdemokratiske modellen det er bred enighet om i Norge, er så kostbar at politikerne må bruke arbeidsgiveravgift for å finansiere folketrygden.

Arbeidsgiveravgift kommer sammen med andre skatter og avgifter. Det er summen av alt som sørger for en gigantisk offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer