Ukategorisert

Straff for å ha ansatte

På grunn av arbeidsgiveravgiften er det kostbart å ha ansatte i norske bedrifter. Denne skatten utgjorde formidable 98,4 milliarder kroner i 2011.

Dette tilsvarer en økning på 5,8 milliarder kroner eller 6,3 prosent sammenlignet med 2010, melder Statistisk sentralbyrå.

Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift omfatter lønn og andre godtgjørelser samt tilskudd og premier til pensjonsordninger.

86 prosent av grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift i privat sektor kommer fra områder hvor avgiftssatsen er høyest og ligger på 14,1 prosent. Dette er hovedsakelig i østlandsområdet og sentrale kystnære områder nordover til og med Trondheimsfjorden. Tiltakssonen, altså Finnmark og Nord-Troms, pluss Svalbard har ikke arbeidsgiveravgift.

Den sosialdemokratiske modellen det er bred enighet om i Norge, er så kostbar at politikerne må bruke arbeidsgiveravgift for å finansiere folketrygden.

Arbeidsgiveravgift kommer sammen med andre skatter og avgifter. Det er summen av alt som sørger for en gigantisk offentlig sektor.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

OK, siden dere har hakk i plata har jeg det også. Rettferdig må det være:
Arbeidsgiveravgiften er med og finansierer Folketrygden, men selv med trygdeavgiften som arbeidstakerne selv betaler er Folketrygden underfinansiert. Så det er ikke arbeidsgiveravgiften som «sørger for gigantiske offentlig sektor», det store velferdsytelser i form av pensjoner, helse etc (ikke offentlig sektor som sådann) som «sørger for» at vi må betale avgift. Det er et politisk valg om å ha en omfattende velferdsstat – det er det saken handler om, ikke om «skatt og avgift».

Pleym
Pleym
9 years ago

Det er et politisk spørsmål hva Folketrygden skal omfatte. Den behøver ikke omfatte alt som er inkludert idag..

Konrad
9 years ago

Ja det er greit, og det er i den enden diskusjonen må ligge, ikke arbeidsgiveravgiften i seg selv. Og nei, arbeidsgiveravgifen er ikke en straff for å ha ansatte. I praksis er det jo bare en del av lønnsutgiftene og de generelle kostnadene i enhver bedrift.

Roger G.
Roger G.
9 years ago

Bør ikke dette sonekartet for hvilke kommuner som skal straffes snart tegnes om? Kanskje burde kommuner som ikke har oljerelatert industri slippe arbeidsgiveravgift.

Gullstandard
9 years ago

Arbeidsgiveravgiften er en byrde, men den er moderat i forhold til de andre byrdene ved å ha ansatte.
Verst er stillingsvernet, som gjør det nesten umulig å bli kvitt ubrukelige ansatte, og arbeidsmiljøloven som forbyr avtalefrihet.

Fra arkivet