Ukategorisert

Enorm vekst i antall nyregistrerte aksjeselskap

At kravet til aksjekapital ble satt ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner, har gitt en voldsom økning i antall nyregistrerte aksjeselskap i Foretaksregisteret.

I første halvår i år var det hele 76,5 prosent flere nyregistreringer av aksjeselskap enn i samme tidsrom i fjor, melder Brønnøysundregistrene i en pressemelding.

I løpet av årets seks første måneder ble det registrert 13 693 nye AS, mot 7 758 nye AS i samme periode i 2011.

Bestanden av NUF i Foretaksregisteret har sunket med 1 463 i løpet av første halvår. Reduksjonen er resultat av at antallet nyregistreringer har sunket med 60 prosent, samtidig som antallet slettinger har økt med 30 prosent, sammenlignet med samme periode 2011. Mens det i første halvår 2011 ble registrert 2 115 norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), ble det i samme tidsrom i år registrert 867 NUF.

Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven har vært en suksess.

Tags:

Mest lest

Arrangementer