Ukategorisert

Interessante bompengetall

Det er stor interesse for temaet bompenger for tiden.

FrPs standpunkt om å rive bomstasjonene er godt kjent blant alle som følger norsk politikk. I tillegg er det nå kjent at regjeringen ønsker færre bompengeselskap og mer effektiv drift for å spare penger.

Fredag 29. juni var en stor dag for innbyggerne på Magerøya i Nordkapp kommune. Da var det slutt på bompengeinnkrevingen på Fastlandsforbindelsen til Magerøya, et prosjekt som kostet omtrent 1,1 milliarder kroner. En del av kostnadene skulle bilistene betale i form av bompenger. Nordkapp Bompengeselskap, et selskap som Finnmark fylke og Nordkapp kommune eier, har nå offentliggjort noen tall fra innkrevingsperioden.

Av de cirka 346 millioner kronene som totalt er innkrevd på Fastlandsforbindelsen til Magerøya, har lokalbefolkningen og en del nyttetransport bidratt med 140 millioner kroner. Det skriver Werner Hansen, daglig leder i Nordkapp Bompengeselskap, i en e-post.

Nordkapp Bompengeselskap har finansiert 213 millioner kroner av prosjektkostnadene ved opptak av lån. I tillegg har bompengeselskapet også finansiert renter og driftskostnader.

FATIMA ble vedtatt av Stortinget i mai 1993. Bompengestasjonen var i drift fra 15. juni 1999 til 29. juni 2012.

Tallene fra Fastlandsforbindelsen til Magerøya, viser to viktige moment. (1) Selv om det er bompenger, må borgerne ta mesteparten av regningen gjennom skatter og avgifter. (2) Det er kostnader knyttet til bompengeinnkreving.

Liberaleren er for bompengeprinsippet; vi støtter tanken om at brukerne skal betale!

Mest lest

Arrangementer