Notiser

VG-oppslag bidrar til politikerforakt

VGs fremstilling av politikere som «skulkere» ville naturligvis bli mye mindre interessant hvis disse forhold ble belyst i oppslaget. Slik journalistikk bidrar til politikerforakt og yter på ingen måte rettferdighet til det viktige, omfattende og til tider krevende arbeid stortingspolitikerne utfører. Det skriver direktør på Stortinget, Ida Børresen i et innlegg som er publisert på Stortinget.no.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
    Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
    For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.