Ukategorisert

Rom for skattelettelser

Noen titallsmilliarder kroner i såkalte skattelettelser, for å være beskjeden, er lite sammenlignet med pengene staten tar inn på ulike skatter.

Det ble betalt inn 447,6 milliarder kroner i skatt i perioden januar til og med juni i år. Det er en økning på 9,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var størst økning på skatteinnbetalinger knyttet til oljevirksomhet.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom.

Mest lest

Arrangementer