Ukategorisert

Rom for skattelettelser

Noen titallsmilliarder kroner i såkalte skattelettelser, for å være beskjeden, er lite sammenlignet med pengene staten tar inn på ulike skatter.

Det ble betalt inn 447,6 milliarder kroner i skatt i perioden januar til og med juni i år. Det er en økning på 9,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var størst økning på skatteinnbetalinger knyttet til oljevirksomhet.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
    At velstand drypper nedover, såkalt ‘trickle down economics’, er blitt en slags vits, en utskjelt antakelse ingen tør å forfekte i fullt alvor. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.