Ukategorisert

Politiet har verktøy

Politidirektoratet råder Justisdepartementet til å gjeninnføre forbudet mot tigging i Norge, ifølge VG.

Det er ikke overraskende at politietaten ber om forbud. Krav om politiske reguleringer er som regel fast takst fra politiet.

Politiets begrunnelse for forbud, er at tigging drar med seg ordensproblemer og vinningskriminalitet. Direktoratet bygger sin tilråding på erfaringene fra ulike politidistrikter, men særlig fra Oslo politidistrikt.

Det er ikke tigging som er problemet i Norge, men aggressiviteten en del legger i det. Ingen har rett til å true, plage, trakassere eller stjele fra andre og dette er allerede forbudt. Politiet har mer enn nok lovhjemler til å håndtere ulovligheter. Politiet bør bruke verktøyene som allerede ligger i verktøykassa istedenfor å be om nytt forbud.

Mest lest

Arrangementer