Ukategorisert

Litt enklere, bare litt enklere

Hele lotterilovgivningen bør avvikles, men det er utenkelig i et samfunn som er gjennomregulert.

Lotteritilsynet har sendt på høring et forslag om å heve grensen for smålotteri til 200 000 kroner. Nå må arrangører av lotteri som har en omsetning på over 150 000 kroner, søke om tillatelse før lotteriet starter. Tilsynet ønsker å øke grensen til 200 000 kroner.

For mange lag, organisasjoner og foreninger, er dette en kjærkommen endring av regelverket. Veldig mange aktiviteter i frivillig sektor blir finansiert gjennom ulike lotteri. Å heve grensen med 50 000 kroner er en forbedring, riktig nok en liten forbedring av rammevilkårene for blant annet kulturaktører.

Grensen på 150 000 kroner har stått uforandret siden 2005. Høringsfristen på saken som er sendt på høring, er 17. september.

Mest lest

Arrangementer