Ukategorisert

Gledelig ja til smugling. Mer sivil ulydighet!

Ifølge VGs nettoppslag akkurat nå sier 6 av 10 nordmenn ja til smugling. I Liberalerens øyne er dette positive tall. Det betyr at nordmenn avviser politikernes rett til å bestemme hvor store mengder varer det er lov å ta med seg over en kunstig strek på kartet.

VG skriver at 64% v mennene og 49% av kvinnene i undersøkelsen sier at det er greit å ta med seg mer enn kvoten av alkohol og tobakk. Undersøkelsen er mer utførlig omtalt i papirutgaven av avisen.

Liberaleren mener det er grenser for hva politikerne skal blande seg opp i. Hva du og jeg handler, hvor og når vi handler det, er ikke politikernes sak. Om du handler i Halden eller Strømstad må være din sak. At det finnes en strek på kartet som gir politikerne rett til å trakassere nordmenn som tar med seg større kvanta enn politikerne liker, er helt meningsløst.

Liberaleren har tidligere omtalt begrepet sivil ulydighet i en rekke artikler. Også på min VG-blogg omtalte jeg prinsippene for sivil ulydighet med eksempler liberalere og liberalister bør kjenne igjen. Du kan lese «Per og Pål – en historie» eller «Sivil ulydighet – en nødvendighet«.

Utfordringen for dem som kjøper større kvanta en politikerne liker, er at hvis de blir tatt av politiet må de velge om de skal godta bot og inndragning av varer, eller om de skal si: – Dette er en sivil ulydighetsaksjon. Jeg godtar ikke at politikerne bestemmer hva jeg skal handle, når og hvor. Jeg ønsker å utfordre lovverkets bestemmelser om dette, og ser frem til en rettssak.

Hvis mange nok gjør dette, vil rettsvesenet få mange slike saker, og fengslene mange innsatte som kun havner der fordi de insisterer på sin rett til å handle hvor og når de vil. Uavhengig av åpningstider og geografi. Da spørs det om ikke rettsfølelsen til folk flest blir støtt (som det heter), og det presser seg frem et krav om å fjerne kvotereguleringene på handel over landegrenser.

Men sivil ulydighet er ikke uproblematisk for alle liberalister. DLF godtar ikke sivil ulydighet.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Geir
Geir
9 years ago

Det er også tåpelig at man ikke kan ha med medisin inn i landet uten å risikere en narkodom.

per
per
9 years ago

Vi må tolke dette slik at 60 prosent er for fri import fra utlandet. her ser vi konsekvensen av å stemme på en pakkeløsning hvert fjerde år. Man stemmer på miljøvern og får ting man ikke vil ha på kjøpet.

Pleym
Pleym
9 years ago

per (fint navn!); det finnes partier som vil gjøre noe med årsakene til det særorske prisnivået:

– de vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå
– øket arbeidsinnvandring, som gir konkurranse om lønnsnivået
– mindre offentlig byråkrati

Alle disse tiltakene vil redusere bedriftenes utgiftsnivå – og dermed prisene på varer og tjenester som selges i Norge.

trackback
9 years ago

[…] vil jeg gå nærmere inn på mine argumenter. Intervjuet kom sannsynligvis istand som følge av denne artikkelen. Det kalles grensehandel, og noen kaller det harryhandel. Nordmenn som drar over grensen til […]

Fra arkivet