Notiser

Boplikt

Det er lite sannsynlig at boplikten har positive virkninger på kommunene, sier professor Normann Aanesland til TV2.

Det bør ikke være en plikt å bo i enkelte kommuner. De som bor der, gjør det fordi de har lyst.

Mest lest

Arrangementer