Ukategorisert

God Liberalisme?

Snarere tvert imot, dette er god liberalisme, skriver Ståle Økland i kommentaren på Aftenbladet.no om å forby røyking på utekafeer.

Det er noen dilemmaer i Liberalisme. Røyk, lukt, lyd kan være tre ord som gir liberalister hodebry i forsvaret av frihetsideologien. I Liberalerens redaksjon mener vi at eiendomsrett er løsningen, også eiendomsretten til lufta.

Hvordan innføres eiendomsrett til luft? På samme måte som andre eiendomsrettigheter oppstår. Noen er først til mølla og tar i bruk et område. Vi antar at kafeen som Ståle Økland besøkte har eiendomsretten til området med uteservering. Eiendomsretten gir en soleklar rett til å bestemme over området. Dersom eieren tillater røyking på området, har gjestene lov til å nyte tobakk og sigaretter på utekafeen.

Å akseptere eiendomsrettighetene er god Liberalisme. Også når eieren bruker sin eiendom på måter vi misliker.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Martin Høven
9 years ago

At noe er et fast stoff (altså jorden) er et svært lite prinsipielt ståsted for hva som skal kunne falle under eiendomsrettsprinsippet. Eiendomsretten gjelder i alle aggregattilstander; både væske, luft og fast grunn. At folk synes det er problematisk å innføre eiendomsrett i luft og vann, er fordi eiendomsretten i slike tilfeller som regel er litt forskjellig fra tradisjonell eiendomsrett (masser kan forflytte seg og tradisjonelle grenser er vanskeligere å forholde seg til). Det betyr ikke at løsningen er offentlig eierskap. Konsesjoner, lisenser og kvoter er muligheter for eierskap i tradisjonelt luftrom og hav. Dette er bare for å illustrere… Read more »

Geir Bergersen
Geir Bergersen
9 years ago

Og Høven hva skulle prinsippielt være galt med eiendomsrett til oksygen i følge ditt resonnement ? Hvis jeg eier luftrommet må jeg vel også kunne ha retten til å utnytte «luftmassen», altså oksygen / nitrogen. Da bør jo jeg kunne påberope meg konsesjon og lisensavgifter av dette, som du eller andre bør betale når dere bruker min eiendom ? Hvilken rett har dere til å stjele deler av denne eiendomsretten jeg har ervervet….skiller luft seg prinsippielt i mot fiske eller vannfall.. Hvorfor skal menneskers som ikke kan betale for en begrenset ressurs som oksygen, ha rett til denne hvis de… Read more »

Martin Høven
9 years ago

Du har selvsagt rett til å kreve penger for de som er på din eiendom, uansett hvilke grunn dette er (Så får det være opp til dem om de vil være på den fortsatt eller forlate). Jeg tror du misforsto meg, men det å eie oksygenet som du ikke fanger, ikke har blandet ditt arbeid med og/eller som allerede har passert annen manns eiendom er noe du ikke har privat eiendomsrett over. Om du derimot utnytter oksygenet og samler det opp er ditt til odel og eie; så lenge det ikke fører til en urimelig krenkelse av andres eiendom. Er… Read more »

Fra arkivet