Notiser

Debatt om gaver

Det er debatt om gaver til politikerne i Finnmark. Varangerfestivalen gir bort billetter til kommunestyrerepresentantene i Vadsø, og det har skapt debatt om gaver.

Politikerne støtter Varangerfestivalen økonomisk med skattefinansierte penger.

Finnmarkens spørrerunde til politikerne viser at partitilhørighet ikke spiller inn på den enkeltes mening i saken.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • KommunazismenKommunazismen
    Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.