Ukategorisert

Dette bør ikke være straffbart

Uttalelsene er motbydelige, men det bør være lov å komme med forkastelige utsagn.

Liberaleren har tidligere skrevet om Per Egil Eira som kom en ufyselig tirade mot romfolket på Facebook.com.

–For min del kan det derre idiot­romfolket bli kasta på havet og bedt om å bli svømme tilbake. Eller så skulle jeg ønske at noen snitter de opp i småbiter og bruker de som hundefor, skal Eira ha skrevet i en Facebook-gruppe.

Nå har politiet bestemt seg for å etterforske saken. Politiet skal også vurdere hvorvidt dette er brudd på straffelovens paragraf 135a, altså rasismeparagrafen, ifølge Nordlys.no.

Straffelovens paragraf 135a:
«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)religion eller livssyn, eller
c)homofile legning, leveform eller orientering».
Hentet fra Lovdata.no.

Det er ikke utenkelig at Eira har brutt den såkalte rasismeparagrafen, men straff betyr at holdninger som skrullinger har i mange tilfeller ikke vil komme frem i lyset. Det er en ulempe, blant annet for den politiske debatten.

Liberaleren gjentar gjerne; Det er når de mest ufyselige meninger kan ytres at ytringsfriheten er mest verdifull.

Mest lest

Arrangementer