Ukategorisert

En verden uten landegrenser

Unge Venstre skal gjennomføre en kampanje som kan karakteriseres som vakker.

Ungdomsorganisasjonens fokus er på asyl, arbeidsinnvandring og integrering gjennom en nasjonal kampanje under slagordet «en verden uten landegrenser».

Noen sitat fra nettstedet til Unge Venstre som beskriver kampanjen:
–Retten til å søke lykken for seg og sine bør ikke være begrenset av hvor i verden man er født. Fri bevegelse over landegrenser er derfor en grunnleggende liberal verdi. Den kulturelle og økonomiske stimulansen innvandring fører med seg gjør samfunnet vårt sterkere, rikere og mer mangfoldig. Innvandring er både positivt og nødvendig for Norge.

–Det er avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom asyl- og flyktningpolitikken. Samtidig skal det ikke være nødvendig å være jaget av en diktator for å kunne komme til Norge. Det må også være plass for mennesker som kommer hit av egen fri vilje for å gjøre en innsats og søke lykken.

–Unge Venstre mener det er grunnleggende verdi å kunne søke lykken utenfor eget land, og vil gi oppholdstillatelse til alle som finner jobb i Norge.

–Asylsøknader må behandles raskere enn i dag, slik at asylsøkere slipper å sette livene sine på vent i år etter år.

–Det må også være mulig å bytte fra asylsøknad til arbeidsinnvandringssøknad uten å måtte forlate Norge. Dette vil gjøre behandlingene raskere og bedre forholdene for mennesker som kan få opphold på annet grunnlag enn asyl.

Unge Venstre, dette er fantastisk vakkert!

Mest lest

Arrangementer