Notiser

Endret holdning til terrortiltak

Befolkningen har blitt mer tolerante til myndigheters inngripen i borgeres rettigheter, ifølge Forskning.no.

Forskeren tror, ifølge artikkelen, vi i framtiden vil måtte tåle enda større inngripen fra norske myndigheters side, for å kjempe mot terrorisme. Vær med på å gjøre denne uttalelsen til skamme!

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami