Notiser

Endret holdning til terrortiltak

Befolkningen har blitt mer tolerante til myndigheters inngripen i borgeres rettigheter, ifølge Forskning.no.

Forskeren tror, ifølge artikkelen, vi i framtiden vil måtte tåle enda større inngripen fra norske myndigheters side, for å kjempe mot terrorisme. Vær med på å gjøre denne uttalelsen til skamme!

Mest lest

Arrangementer