Notiser

Rammes Blattmann av Gjørvkommisjonen?

Stavanger Aftenblad har en interessant kommentar om hvem som rammes av kritikken Gjørvkommisjonen fremmer i sin rapport. Avisen skriver at lederen for Støttegruppen for de efterlatte efter Utøya-massakren selv har vært rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, fra 22. oktober 2009 til 1. juli 2011. FAD er departementet med ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet, og får sterk kritikk av kommisjonen. Stavanger Aftenblad skriver om Blattmanns rolle at «det hadde i det minste vore interessant om Blattmann ved eit passande høve kunne reflektert over kulturen i det systemet han i desse kritiske åra var ein del av, i staden for berre å vera eit ekko av kommisjonen.» Les Stavanger Aftenblads kommentar her.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
9 years ago

[…] å forsøke å avdekke hva som gikk galt, hvorfor det gikk galt – og hvem som har ansvaret. Ja, Blattmann kan selv risikere å bli innkalt til Kontrollkomiteens høringer. Blattmann var rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet frem til kort tid før […]

Fra arkivet