Ukategorisert

Påminnelse til lokalpolitikere og skoleledere

Datatilsynet har mange gode og nyttige sider i portalen Datatilsynet.no. Én av sidene handler om skoler og elever.

Ettersom det nå er skolestart for elevene, benytter Liberaleren anledningen til å minne om at mennesker har rett til personvern. Dette gjelder naturligvis også barn og ungdommer.

På tilsynets nettside Kontroll av elever står det klart og tydelig hva kommunene kan gjøre når det gjelder kameraovervåking. Det kan være overvåking, men ansatte og elever skal ikke bli overvåket hele døgnet.

Det er også informasjon om rustesting og det er viktig å minne elevene om at rustesting skal være frivillig. Det har ingen konsekvenser å si nei, melder Datatilsynet.

Alle har krav på personvern, også elevene!

Mest lest

Arrangementer