Notiser

Sjikane. Har staten bestemt!

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er opprørt over lederen i Dagens Næringsliv, ifølge nettstedet til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Legg ned Likestillings- og diskrimineringsombudet!

0 0 vurderinger
Vurdering
9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
p
p
9 years ago

Å ivareta universell utforming er jo en av de viktigste oppgavene dette ombudet har. Litt sært å kritisere ombudet for akkurat det temaet.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
9 years ago

Litt av problemet er vel at det kreves at (Mange? Alle? Iallefall vesentlig flere enn i dag) studentboliger skal ha universell utforming.

Dette mens samskipnadene rundtomkring leier ut de universelt utformede boligene de har til funksjonsfriske, siden det rett og slett ikke er mange nok studenter med funksjonshemminger til å fylle opp boligene man allerede har.

Resultatet er unødvendig dyre boliger for alle, og det er da nettopp det DN setter fokus på. At likestillings- og diskrimineringsombudet ikke har sans for humor – vel, trist for henne.

Gullstandard
9 years ago

Løsningen er å kvotere inn studenter med mer hemmende funksjoner.

Anonym
Anonym
9 years ago

@BMS hva med datatilsynet?

Anonym
Anonym
9 years ago

(det er jo ikke et ombud, men …) Synes du datatilsynets oppgaver burde blitt gjort av politiet i stedet?

Gullstandard
9 years ago

Datatilsynet, såvel som de fleste ombudene, har som oppgave (velvillig tolket) å påse at loven blir fulgt, og at lovens intensjon ivaretas.
F.eks så har likestillingstillingsombudet som oppgave å hindre likestilling og fremme diskriminering av menn, og å forhindre saklig forskjellsbehandling.

Datatilsynet har i motsetning til dem en legitim oppgave som er å holde storebror i ørene.

Anonym
Anonym
9 years ago

Haha, vel talt Gullstandard 🙂

Baltzersen
9 years ago

Mike Rogers om diskriminering.

Forøvrig er humor, sarkasme og ironi viktige virkemidler i samfunnsdebatten. Hvis noen mener seg hevet over det, vet man ikke helt om man skal grine på dansk eller norsk…

Fra arkivet