Ukategorisert

Narkotikamagnet

TV2.no har en stor sak om narkotikaomsetning og forbruk i Bergen. Ikke lystig lesing.

La meg sitere økonomen Milton Friedman: ”Hvis du ser på krigen mot narkotika fra en ren sosialøkonomisk synsvinkel, så er statens rolle å beskytte narkotikakartellet”, sitat slutt. Det brede politiske flertallet beskytter kartellene, mens liberaliseringstilhengerne vil bekjempe organisert kriminalitet. Enkelt og greit.

Tags:

Mest lest

Arrangementer